สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ

ประชาธิปไตยผืนดิน: ความยุติธรรม ความยั่งยืน และสันติภาพ ผู้แต่ง: วันทนา ศิวะ
ผู้แปล: วิไล ตระกูลสิน

240.00 บาท
ราคา 216.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

"ผืนดินมิได้เป็นของมนุษย์"  "โลกของเราไม่ได้มีไว้ขาย"  "น้ำของเราไม่ได้มีไว้ขาย"  "เมล็ดพันธุ์และความหลากหลายทางชีวภาพไม่ได้มีไว้ขาย" ถ้อยคำเหล่านี้คือการตอบโต้โลกาภิวัตน์ของบรรษัทที่เข้ามาครอบครอง ควบคุม และผูกขาดทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย์เพียงผู้เดียวเพื่อผลกำไร โดยละเลย เพิกเฉยต่อหายนะที่บรรษัทเป็นผู้สร้างต่อโลกธรรมชาติ อันนำไปสู่การก่อเกิดประชาธิปไตยผืนดิน....ขบวนการนี้เป็นการต่อสู้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงต่อสงครามที่คุกคามทำลายเราทั้งหมด เป็นความพยายามที่เพิ่งเริ่มต้น ในการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อความยุติธรรม ความยั่งยืน แม้ขบวนการเหล่านี้ยังเล็ก แต่กำลังเติบโต ก่อเกิดในท้องถิ่น  แต่ความสำเร็จอยู่ที่ผลกระทบนอกท้องถิ่น พวกเขาต้องการเพียงสิทธิที่จะอยู่รอดในโลกที่สงบและเป็นธรรม 
 
 
 

วิถีสีเขียว : ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค (ฉบับปรับปรุงใหม่)
(หมด) กาย่า โลกที่มีชีวิต: วิทยาศาสตร์และการหยั่งรู้
โยงใยที่ซ่อนเร้น : พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)