สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(-50%) ปล้นผลิตผล พิมพ์ครั้งที่ ๒

(-50%) ปล้นผลิตผล พิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้แต่ง: วันทนา ศิวะ
ผู้แปล: ไพโรจน์ ภูมิประดิษฐ์

200.00 บาท
ราคา 100.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเกี่ยวกับการทำลายระบบอาหารและการเกษตรของโลก ผู้เขียนใช้ภาษาง่ายๆ ที่ทรงพลัง อาศัยข้อมูลรอบด้านและชัดเจนมากระตุกให้ผู้อ่านต้องตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวไร่ฝ้ายเกือบ ๔๐๐ คน ในเมืองแห่งหนึ่งของอินเดียต้องฆ่าตัวตายเพราะผลผลิตล้มเหลว จากแรงกดดันให้ปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อส่งออก ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นถึงการเข้ามารุกรานของบรรษัทข้ามชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิถีชีวิต วัฒนธรรม เศรษฐกิจ อาหาร และชุมชนท้องถิ่น

ราคาปก 200 บาท 
 
 

(หมด) โยงใยที่ซ่อนเร้น: พิมพ์ครั้งที่ ๓ ฉบับปรับปรุงใหม่
ฤดูใบไม้ผลิอันเงียบงัน (Silent Spring)
(หมด) ตลาดที่มีจิตสำนึก (Mindful Markets) (ฉบับภาษาไทย)
Mindful Markets (ตลาดที่มีจิตสำนึก) (English version)
นักแย่งยึดที่ดิน: การต่อสู้ครั้งใหม่ ใครคือเจ้าของผืนดิน (The Land Grabbers)
(หมด) สงครามน้ำ