สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ชีวิตผลิบาน

ชีวิตผลิบาน ผู้แต่ง: ปรีดา เรืองวิชาธร

210.00 บาท
ราคา 189.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ชีวิตผลิบาน เป็นผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดเรื่องราว ชีวิต และสังคมร่วมสมัย จากประสบการณ์ในการจัดอบรมของปรีดา เรืองวิชาธร วิทยากรที่เชี่ยวชาญในกระบวนการจัดอบรมแนวพลังกลุ่มและความสุขของเสมสิกขาลัย    โดยผ่านมุมมองทางพุทธศาสนาที่เชื่อมโยงกับความรู้หรือศาสตร์ร่วมสมัย สิ่งที่ผู้เขียนได้สื่อสารผ่านตัวอักษรนอกจากจะอธิบายความจริงของชีวิตและปรากฏการณ์ทางสังคมแล้ว ยังบอกถึงการแสวงหาทางออกจากปัญหาหรือความทุกข์ได้อย่างลึกซึ้ง ซึ่งผู้เขียนได้ตระหนักรู้จากการปฏิบัติจริง ในฐานะปัจเจกบุคคลและผู้ทำงานทางสังคมมาอย่างยาวนาน  หนังสือเล่มนี้จึงช่วยขยายมุมมองของผู้อ่านเกี่ยวกับชีวิตและสังคมให้กว้างขึ้น รวมทั้งให้แนวทางในการพัฒนาศักยภาพภายในจิตใจ เพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้ผลิบานและช่วยปรับเปลี่ยนสังคมไทยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

ราคา 210.00 บาท
หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
หันหน้าเข้าหากัน
ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
(หมด) เปลี่ยนรางชีวิต : ค้นพบทางของตัวเองและเดินไปตามทางนั้น
(หมด) วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔
(-50%) เข็มทิศจิตวิญญาณ: พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต
(-50%) ไม่สงบจึงประเสริฐ