สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๒)

(หมด) ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๒) ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ขออภัย สินค้าหมด

ความทุกข์กับความไม่ทุกข์นั้นอยู่ด้วยกัน ไม่ต่างจาก เปิด กับ ปิด ก็อยู่ในสวิทช์อันเดียวกัน สลักที่ใช้ปิดประตูก็เป็นอันเดียวกับที่ใช้เปิดประตู ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา คือศิลปะแห่งการดำเนินชีวิตที่สามารถยกจิตเหนือความทุกข์ ขณะที่ความสุขมิอาจกล่อมใจให้ประมาทได้ ใช่หรือไม่ว่า เมื่อเราไม่มัวคิดผลักไสความทุกข์ และไม่ดิ้นรนแสวงหาความสุข เราจะพบว่าความสุขหรือสิ่งดี ๆ ปรากฏอยู่เบื้องหน้าแล้ว ยิ่งผลักไสก็ยิ่งเจอ ยิ่งใฝ่หา ก็ยิ่งหนีห่าง แต่เมื่อไม่ปรารถนา ความสุขกลับมาปรากฏ เมื่อไม่สนใจ ความทุกข์กลับเลือนหาย 
 
ราคา 130.00 บาท

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย