สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔

(หมด) วิถีมนุษย์ในศตวรรษที่ ๒๑ พิมพ์ครั้งที่ ๔ ผู้แต่ง: ประเวศ วะสี

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ความเป็นโลกเดียวกันหรือโลกาภิวัตน์นำเอาความทันสมัยที่ชาวตะวันตกกล่าวอ้างแทรกซึมไปยังนานาประเทศ การค้าเสรี การเงินเสรี เชื่อมโลกทั้งใบให้เป็นระบบเดียวกัน ความเป็นโลกเดียวกันที่มนุษย์ทั้งโลกมีจิตสำนึกใหม่ และสามารถจัดระบบการอยู่ร่วมกันทั้งโลกด้วยสันติคือ โลกาภิวัตน์แบบศรีอาริยะ (Civilized Globalization) ที่อาศัยการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณควบคู่กันไป ให้เห็นความเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวกันของสรรพสิ่ง ด้วยการอธิบายใจความหลักของพุทธศาสนาในภาษาที่ทำให้เข้าใจง่ายขึ้น

ราคาปก 100 บาท

 
 

หมวดหมู่: สังคม/ชีวิต
หันหน้าเข้าหากัน
ศิลปะแห่งความสุขในที่ทำงาน
ชีวิตผลิบาน
(หมด) เปลี่ยนรางชีวิต : ค้นพบทางของตัวเองและเดินไปตามทางนั้น
(-50%) เข็มทิศจิตวิญญาณ: พลวัตสามสู่สมดุลชีวิต
(-50%) ไม่สงบจึงประเสริฐ