สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)

(หมด) มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑) ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

120.00 บาท
ราคา 108.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

(สินค้าหมดชั่วคราว)

มหกรรมลดราคาส่งท้ายปี 2558 ลดเหลือ 20 บาทเท่านั้น


หนังสือรวมคำบรรยายซึ่งนำเสนอคุณค่าที่แท้ของหลักพุทธธรรมด้วยถ้อยคำง่าย ๆ การบรรยายแบบเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง แทรกอารมณ์ขัน และภาษาถิ่น คือสไตล์ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงสาระคำสอนของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มสีสันและเป็นเสน่ห์ของการเทศนาธรรม การมีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราสู่ชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน และเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอยู่อย่างบรรสานสอดคล้องกับผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลก สันติสุขภายในและสันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมิตรภาพดังกล่าวนี้เอง 
 
ราคา 120 บาท 
 

หมวดหมู่: ศาสนา
ศิลปะการปฏิบัติสมาธิ (หมด)
อยู่กับมาร พิมพ์ครั้งที่ ๒
ปัญญาญาณแห่งการอภัย
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย
(หมด) ไม่ผลักไส ไม่ใฝ่หา พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๒)