สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)

มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑) ผู้แต่ง: พระไพศาล วิสาโล

120.00 บาท
ราคา 84.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

หนังสือรวมคำบรรยายซึ่งนำเสนอคุณค่าที่แท้ของหลักพุทธธรรมด้วยถ้อยคำง่าย ๆ การบรรยายแบบเปรียบเทียบ ยกตัวอย่าง แทรกอารมณ์ขัน และภาษาถิ่น คือสไตล์ธรรมะจากพระไพศาล วิสาโล ไม่เพียงแต่ทำให้ผู้อ่านเข้าถึงสาระคำสอนของพุทธศาสนาได้ง่ายขึ้นเท่านั้น แต่ยังเพิ่มสีสันและเป็นเสน่ห์ของการเทศนาธรรม การมีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน เป็นกุญแจสำคัญที่จะนำเราสู่ชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืน และเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการอยู่อย่างบรรสานสอดคล้องกับผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลก สันติสุขภายในและสันติภาพในโลกจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมิตรภาพดังกล่าวนี้เอง

หนังสือเก่า ลด 30% 
 
 

หมวดหมู่: ศาสนา
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
(หมด) ศิลปะการปฏิบัติสมาธิ
ความสุข: คู่มือพัฒนาทักษะชีวิตที่สำคัญที่สุด พิมพ์ครั้งที่ ๒
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
เล็กน้อยแต่ไม่จิ๊บจ๊อย
ตื่น (Awakening)