สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ

วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ ผู้แต่ง: โจเซฟ อี. สติกลิตซ์ และทีมงาน
ผู้แปล: ภัควดี

160.00 บาท
ราคา 144.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ : สำหรับนักปกครอง นักการเมือง ผู้วางนโยบาย นักวิชาการ นักสถิติ เอ็นจีโอ สื่อสารมวลชน และสาธารณชนส่วนใหญ่ 


สิ่งที่เราวัดมีผลกระทบต่อสิ่งที่เราทำ และถ้าการวัดของเรามีข้อบกพร่อง การตัดสินใจก็อาจบิดเบือนไป การต้องเลือกระหว่างการส่งเสริมจีดีพีกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม อาจไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอีกต่อไป หากมีการนับรวมความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมไว้ในการวัดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม ในทำนองเดียวกัน เรามักอนุมานหาข้อสรุปว่า นโยบายที่ดี คือนโยบายที่ส่งเสริมความเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หากมาตรวัดประสิทธิภาพของเรามีข้อบกพร่อง ข้อสรุปที่อนุมานได้นี้ ก็อาจผิดพลาดเช่นกัน… หนังสือเล่มนี้ ถือเป็นการเปิดประเด็นมากกว่าสรุปคำตอบ ข้อเสนอแนะที่หยิบยกขึ้นมานั้นจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนได้ถกเถียงกันถึงคุณค่าทางสังคม เพื่อตอบคำถามที่ว่า อะไรคือสิ่งที่มนุษย์เราห่วงใยและให้ความสำคัญ เรากำลังต่อสู้เพื่อสิ่งเหล่านั้นจริงๆ หรือไม่ และเราจะร่วมกันรักษามันให้ยั่งยืนได้อย่างไร 
 
 

(หมด) ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข
(หมด) วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก
วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน
ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข