สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน

วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน ผู้แต่ง: สฤณี อาชวานันทกุล

110.00 บาท
ราคา 99.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน : สำหรับ นักเรียน นักศึกษา และทุกคนที่ใส่ใจในเศรษฐกิจที่เป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดี


“จีดีพีวัดทุกอย่าง ยกเว้นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีคุณค่า” (โรเบิร์ต เคนเนดี, ๑๙๖๘) “ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นเฉพาะตัวเลขจีดีพี ทำให้ระบบเศรษฐกิจเป็นออทิสติก คือเป็นอัจฉริยะทางตัวเลขแต่เชื่อมโยงกับโลกแห่งความจริงไม่ได้เลย จีดีพีชี้ช่องให้ได้เงินมามากๆ ด้วยการทำลายตัวเองอย่างไม่รู้ตัวเราจึงจำเป็นต้องตรวจสอบระบบเศรษฐกิจของบ้านเมืองอย่าให้ออทิสติกมาปกครองประเทศและโลกได้ เพราะจะทำให้เศรษฐศาสตร์แห่งความสุขเกิดขึ้นไม่ได้เลย” (รสนา โตสิตระกูล, สมาชิกวุฒิสภา) หนังสือเล่มนี้เป็นการนำเนื้อหาจาก วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ มาเรียบเรียงใหม่ด้วยภาษาที่เรียบง่ายพร้อมภาพประกอบและตัวอย่าง ทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น ช่วยในการขยายมุมมองและเปิดประเด็นผู้คนได้ถกเถียงถึงความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมเพราะถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนควรหันมาให้ความสำคัญกับวิถีความเป็นอยู่ที่ผูกพันกับสังคมวัฒนธรรมดั้งเดิม การให้คุณค่าทางสังคมในเรื่องชีวิตที่ดี และการสร้างสังคมแห่งความสุข

ราคา 110.00 บาท 
 
 

(หมด) ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข
(หมด) วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก
วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ
ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข