สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข

(หมด) ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข ผู้แต่ง: ริชาร์ด เลยาร์ด
ผู้แปล: รักดี โชติจินดา และ เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ประวัติศาสตร์ในช่วงห้าสิบปีได้พิสูจน์แล้วว่า มุมมองของเศรษฐศาสตร์กระแสหลักไม่ถูกต้อง ด้วยความรู้ที่ได้จากจิตวิทยาใหม่ จากเศรษฐศาสตร์ ประสาทวิทยา สังคมศาสตร์ และปรัชญา เราจะสามารถพิจารณาได้ว่ารูปแบบการใช้ชีวิตใดหรือนโยบายใดบ้างที่ดูจะมีเหตุผล ดัชนีชี้วัดความสุขถูกร่างขึ้นใหม่ มีการแสวงหาแง่มุมต่างๆ ที่สร้างความสุขขึ้นในมิติที่ต่างกัน จนพบกับข้อสรุปธรรมดาทว่าท้าทายและกระตุ้นความสนใจ ให้หันกลับมาสอบทานสมมุติฐานเดิมของสังคมได้อย่างมีพลัง เราอาจพบหนทาง และรูปแบบความสุขที่เหมาะสมกับตนเองกับข้อสรุปที่รวบรวมไว้นี้

ราคาปก 300 บาท


 

(หมด) วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก
วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน
วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ
ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข