สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก

(หมด) วิถีสู่เศรษฐกิจที่มีชีวิต : ข้อเขียนจากการทำงานร่วมกันของนักคิดระดับโลก ผู้แต่ง: เดวิด ซี. คอร์เท็น และคณะ
ผู้แปล: วิศิษฐ์ วังวิญญู

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ในฐานะของนักคิดแนวหน้า นักปฏิบัติและผู้ประกอบการ ช่วงเวลาที่เราจะได้รังสรรค์รูปแบบใหม่แห่งความร่วมมือได้มาถึงแล้ว และตัวของมันเองจะเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ก่อให้เกิดระบบต่างๆ อันยั่งยืน เกื้อกูลแก่ชีวิต

เราตระหนักรู้ว่าในธรรมชาตินั้น การแตกแยกออกเป็นปัจเจกภาพและการแข่งขันภายในระหว่างสายพันธุ์ นับเป็นแรงขับสำคัญของความก้าวหน้าที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในระดับที่มีวุฒิภาวะ ดังนั้น เราจึงมิได้แสวงหาการยุติการแข่งขันทั้งมวลลงสิ้น แต่ต้องการหล่อเลี้ยงให้เกิดสมดุลอย่างเป็นพลวัตระหว่างการแข่งขันกับความร่วมมือมากกว่า ภายใต้กรอบของระเบียบที่เหนือชั้นกว่า  


 

(หมด) ความสุข : หลากหลายข้อค้นพบของศาสตร์ใหม่แห่งความสุข
วิพากษ์จีดีพีฉบับชาวบ้าน
วิพากษ์จีดีพีฉบับวิชาการ
ดัชนีโลก (ไม่) มีสุข