สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ธุรกิจที่ดีงาม

(หมด) ธุรกิจที่ดีงาม ผู้แต่ง: มิฮาย ชิกเซนต์มิฮายยี
ผู้แปล: เจริญเกียรติ ธนสุขถาวร และ วิไล ตระกูลสิน

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ขออภัย สินค้าหมดหนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีคิดและวิธีปฏิบัติของ “ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์” ระดับโลกจำนวนมาก เชื่อมโยงหลักการทางความคิด ทั้งทางการบริหารจัดการ และการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างภาวะผู้นำที่สามารถเทียบเคียงกับหลักคิดทางศาสนาได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับทุกคนที่เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมเชิงสร้างสรรค์ในโลกธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

ราคา 290.00 บาท

 

หมวดหมู่: ธุรกิจ/บริหาร
(-50%) ผู้ประกอบการสังคม
กลยุทธ์การสมานไมตรี เพื่อบรรลุสันติร่วมกัน
(-50%) ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร
(หมด) นักบริหารสร้างสรรค์
ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒
(หมด) CSR การสร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์