สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒

ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ผู้แต่ง: มาร์กาเร็ต เจ. วีตเลย์
ผู้แปล: เพชรรัตน์ พงษ์เจริญสุข รัชดา อิสระเสนารักษ์ และวิชิต เปานิล

260.00 บาท
ราคา 234.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

มาร์กาเร็ต เจ. วีตเลย์ ผู้เบนเข็มจากนักทฤษฏีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดองค์กร มาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์ใหม่ ซึ่งโน้มนำให้เธอเชื่อว่า มีหนทางใหม่ ๆ ในการทำความเข้าใจประเด็นที่มักก่อให้เกิดปัญหาในองค์กร เธอสำรวจลึกลงไปจนค้นพบว่าพื้นที่ใหม่นี้ประกอบด้วยสารพัดภาพลักษณ์ อุปมาอุปไมย และแนวคิดที่ทรงพลังชี้ชวนให้เปิดใจกับแง่มุมใหม่ ๆ ในการมองโลกและชีวิตให้ลุ่มลึก และสามารถจัดการกับความไร้ระเบียบของโลกสมัยใหม่ได้ เธอท้าทายให้เรากลับมาทบทวนทัศนะพื้นฐานที่มีต่อโลกและวิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีและการค้นพบทางชีววิทยาเคมี และฟิสิกส์ 
 
 
 

หมวดหมู่: ธุรกิจ/บริหาร
(-50%) ผู้ประกอบการสังคม
กลยุทธ์การสมานไมตรี เพื่อบรรลุสันติร่วมกัน
(-50%) ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร
(หมด) นักบริหารสร้างสรรค์
(หมด) ธุรกิจที่ดีงาม
(หมด) CSR การสร้างธุรกิจด้วยพลังวิสัยทัศน์