สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

งาน พลังกลุ่ม และความสุข

งาน พลังกลุ่ม และความสุข ผู้แต่ง: ปรีดา เรืองวิชาธร

200.00 บาท
ราคา 180.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ชีวิตกับงานเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้ในสังคมมนุษย์ นี่คือหนังสือที่ชี้ให้เห็นแนวทางการบริหารแบบพุทธ สำหรับองค์กรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงสังคม หรือเปลี่ยนแปลงตนเอง ผู้เขียนซึ่งเป็นนักกิจกรรมพัฒนาสังคมได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำงานมากว่า ๑๕ ปี เสนอยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร โดยอาศัยพลังกลุ่มอย่างมีส่วนร่วม และสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนเป็นระบบ และมีชีวิต 
 
 
 

หมวดหมู่: ธุรกิจ/บริหาร
(-50%) ผู้ประกอบการสังคม
กลยุทธ์การสมานไมตรี เพื่อบรรลุสันติร่วมกัน
(-50%) ปลดปล่อยวิญญาณธุรกิจสู่การเป็นยอดองค์กร
(หมด) นักบริหารสร้างสรรค์
ผู้นำกับวิทยาศาสตร์ใหม่ พิมพ์ครั้งที่ ๒
(หมด) ธุรกิจที่ดีงาม