สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) เล็กน้อยแต่ไม่จิ๊บจ๊อย

(หมด) เล็กน้อยแต่ไม่จิ๊บจ๊อย ผู้แต่ง: รินใจ

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

สุขทุกข์ของคนเราขึ้นอยู่กับสิ่งเล็กน้อย แง่คิดหรือคติธรรมแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถเปลื้องใจให้ออกจากทุกข์อันหนักอึ้งได้ และแง่คิดที่สอนใจไม่ได้มีอยู่ในคัมภีร์ หากยังแฝงฝังอยู่ในชีวิตของผู้คน แม้เป็นคนเล็กคนน้อยแต่ก็ให้แง่คิดแก่ชีวิตที่ส่งผลยิ่งใหญ่แก่เราได้ คนเล็ก คนน้อยหาได้จิ๊บจ๊อยเสมอไปไม่ ถ้ามองให้มองให้เป็นก็เห็นธรรมอันยิ่งใหญ่ หนังสือขนาดบางเล่มนี้ คือเครื่องยืนยันว่า ใจที่ถึงธรรมนั้นยิ่งใหญ่เพียงใด

ราคาปก 100 บาท
 

หมวดหมู่: ศาสนา
อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สุขที่แท้ ที่นี่ เดี๋ยวนี้ (TRUE HAPPINESS Here and Now)
คืนสู่สามัญ (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๓)
มีใจเป็นมิตร มีจิตเป็นเพื่อน (ชุดธรรมบรรยาย เล่ม ๑)
ศาสนาไร้พรมแดน
กรรมและการเกิดใหม่ในสังคมร่วมสมัย