สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

เด็กตามธรรมชาติ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับรวมเล่ม 1-2) (สินค้าหมด)

เด็กตามธรรมชาติ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับรวมเล่ม 1-2) (สินค้าหมด) ผู้แต่ง: จอห์น บี. ทอมสัน และคณะ
ผู้แปล: วิศิษฐ์ วังวิญญู

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

หนังสือสำหรับการดูแลเด็กของครอบครัวยุคปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้ความกดดันหลายประการ เป็นมุมมองใหม่ต่อบุคลิกภาพที่ปรากฏในวัย ๐-๗ ปี ที่มองเด็กในฐานะของมนุษย์ผู้สร้างอย่างเต็มเปี่ยม เราจะได้เข้าถึงเด็กผ่านความรู้และประสบการณ์อันรุ่มรวยของครูและคนทำงานกับเด็ก อันเอื้อให้เกิดความเข้าใจในท่วงทำนองของชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และตัวตนที่สำคัญยิ่ง กับการก่อรูปแห่งจิตวิญญาณที่มีสุขภาวะของเด็ก หนังสือพิมพ์  ๔ สี  มีภาพประกอบสวยงามตลอดเล่ม

หนังสือ เด็กตามธรรมชาติเป็นหนังสือแปลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กชาว อังกฤษและสวิส 6 ท่าน ได้ช่วยกันเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์และการอ้างอิงถึงผู้รู้จำนวนมาก

ราคา 580 บาท
ราคา 522 บาท 
 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก
พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู
(หมด) เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เด็กตามธรรมชาติ 2