สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) เด็กตามธรรมชาติ

(หมด) เด็กตามธรรมชาติ ผู้แต่ง: จอห์น บี. ทอมสัน และคณะ
ผู้แปล: วิศิษฐ์ วังวิญญู

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

เด็กตามธรรมชาติ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพ คู่มือดูแลและเสริมสร้างศักยภาพเด็กในเจ็ดปีแรก พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับรวมเล่ม)

หนังสือสำหรับการดูแลเด็กของครอบครัวยุคปัจจุบัน ที่อยู่ภายใต้ความกดดันหลายประการ เป็นมุมมองใหม่ต่อบุคลิกภาพที่ปรากฏในวัย ๐-๗ ปี ที่มองเด็กในฐานะของมนุษย์ผู้สร้างอย่างเต็มเปี่ยม เราจะได้เข้าถึงเด็กผ่านความรู้และประสบการณ์อันรุ่มรวยของครูและคนทำงานกับเด็ก อันเอื้อให้เกิดความเข้าใจในท่วงทำนองของชีวิต อารมณ์ ความรู้สึก ความคิด และตัวตนที่สำคัญยิ่ง กับการก่อรูปแห่งจิตวิญญาณที่มีสุขภาวะของเด็ก หนังสือพิมพ์  ๔ สี  มีภาพประกอบสวยงามตลอดเล่ม

หนังสือ เด็กตามธรรมชาติเป็นหนังสือแปลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กชาว อังกฤษและสวิส 6 ท่าน ได้ช่วยกันเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์และการอ้างอิงถึงผู้รู้จำนวนมาก

ราคาปก 580 บาท 
 
 
 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน