สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน (สินค้าหมด)

ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน  (สินค้าหมด) ผู้แต่ง: เปาโล แฟรร์
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ขออภัย สินค้าหมด

สนใจสินค้าโปรดติดต่อ shopping@suan-spirit.comเป็นไปไม่ได้ที่จะสอนโดยไม่มีศักยภาพที่จะคิดอย่างถ่องแท้ และก่อเกื้อให้เกิดความรัก ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้ว่า จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน... เราต้องกล้าเพื่อจะพูดได้อย่างมีเหตุผล อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่สักแต่พูดส่งเดชไปอย่างเรื่อยเปื่อยว่าเราศึกษา เราเรียนรู้ เราสอน และรู้ด้วยตัวตนทั้งหมดของเรา ...เราทำทุกอย่างเหล่านี้ด้วยความรู้สึก ด้วยอารมณ์ ด้วยเจตจำนง ด้วยความกลัว ด้วยความสงสัย ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า และด้วยการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ

ราคา 170.00 บาท
ราคา 153.00 บาท

 

หมวดหมู่: การศึกษา
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)
กระบวนการภาวนาศึกษา เมื่อความรู้แปรเป็นความรัก
พ่อแม่วิเศษ เด็กมหัศจรรย์: ศิลปะการเลี้ยงลูกอย่างมีความสุข
กล้าที่จะสอน: การสำรวจโลกภายในของชีวิตครู
(หมด) เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ
เด็กตามธรรมชาติ 2