สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน

(หมด) ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม : จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน ผู้แต่ง: เปาโล แฟรร์
ผู้แปล: สดใส ขันติวรพงศ์

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

ครูในฐานะผู้ทำงานวัฒนธรรม: จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน


เป็นไปไม่ได้ที่จะสอนโดยไม่มีศักยภาพที่จะคิดอย่างถ่องแท้ และก่อเกื้อให้เกิดความรัก ด้วยเหตุนี้ เราจึงให้ชื่อรองของหนังสือเล่มนี้ว่า จดหมายถึงผู้ที่กล้าสอน... เราต้องกล้าเพื่อจะพูดได้อย่างมีเหตุผล อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่สักแต่พูดส่งเดชไปอย่างเรื่อยเปื่อยว่าเราศึกษา เราเรียนรู้ เราสอน และรู้ด้วยตัวตนทั้งหมดของเรา ...เราทำทุกอย่างเหล่านี้ด้วยความรู้สึก ด้วยอารมณ์ ด้วยเจตจำนง ด้วยความกลัว ด้วยความสงสัย ด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้า และด้วยการใช้เหตุผลอย่างมีวิจารณญาณ

ราคา 170.00 บาท
ราคา 153.00 บาท

 

หมวดหมู่: การศึกษา
(หมด) กล้าที่จะแนะ: คู่มือเพื่อการใคร่ครวญและการฟื้นฟูการสอน
(หมด) เด็กน้อยโตเข้าหาแสง
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ (Schools that learn)
การศึกษาของผู้ถูกกดขี่ ฉบับครบรอบ 50 ปี (Pedagogy of the Oppressed)
(หมด) เด็กตามธรรมชาติ เล่ม 2
ครูแท้แพ้ไม่เป็น (Real Talk for Real Teachers)