สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

(หมด) จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน

(หมด) จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน ผู้แต่ง: ธนา อุทัยภัตรากูร และทีมงานบ้านดินอาศรมวงศ์สนิท

ติดต่อเรา

 
ข้อมูลสินค้า

“บ้านดิน” อาจจะไม่ใช่คำตอบที่สมบูรณ์ทางกายภาพของสามัญชนคนเมืองซึ่งมีวิถีอันซับซ้อนในปัจจุบัน หากแต่โครงการบ้านดินได้จุดประกายความ “ตระหนักรู้” เล็ก ๆ ขึ้นในใจของผู้ที่เข้าร่วมในกระบวนการสร้างสรรค์บ้านดิน หนังสือเล่มนี้จึงเป็นการเสาะแสวงหาอีกครั้งหนึ่ง ในเรื่องการสร้างบ้านด้วยภูมิปัญญา และภูมิธรรมของการสร้างบ้านดิน น่าจะเป็นความคิดนำร่องให้เราแต่ละคนและชุมชนของเรา คืนกลับรอยทางของความเรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตนต่อธรรมชาติ ในเงื่อนไขของแต่ละบ้านเรือน แต่ละท้องถิ่น ที่ต้องร่วมมือกันสรรค์สร้าง และสร้างทางเลือกให้กับชีวิตราคา 200 บาท

หมวดหมู่: สารคดี
เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก ๒๐ ปี ชีวิตทางเลือกของข้าพเจ้า
(หมด) ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ
(หมด) ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุงใหม่ (สินค้าหมด)
(-50%) ใต้ร่มแห่งพุทธะ
(-50%) เรื่องเล่าชาวอาศรม: การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก
ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน