สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก

เรื่องเล่าชาวอาศรม : การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก

เรื่องเล่าชาวอาศรม : การทดลองใช้ชีวิตในชุมชนทางเลือก ผู้แต่ง: ประชา หุตานุวัตร และคณะชาวอาศรมฯ

180.00 บาท
ราคา 90.00 บาท

 
ข้อมูลสินค้า

ลด 50% 
 
 

 

หมวดหมู่: สารคดี
พะเลอโดะ แห่งป่าแม่เงา
ครูเอก ผู้ชายเล่นสีแห่งเมืองน่าน
เท้าที่ย่าง ทางที่เลือก ๒๐ ปี ชีวิตทางเลือกของข้าพเจ้า
ใต้ร่มแห่งพุทธะ
ประสบการณ์ยิ่งใหญ่ในหมู่บ้านเล็กๆ พิมพ์ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุงใหม่ (สินค้าหมด)
(หมด) จากดินสู่บ้าน สร้างบ้านด้วยดิน