สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
Suan Spirit

อาหารและเครื่องดื่ม

อาหารและเครื่องดื่ม

 
ข้อมูลสินค้า

วัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารและเครื่องดื่มของ ร้านสวนเงินมีมา คัดสรรจากกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการรายย่อย และชุมชนที่ทำการเกษตรแบบไร้สารพิษและสารเคมี ด้วยราคาที่เป็นธรรม ใส่ใจต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม


อาหารและเครื่องดื่มตามเมนูด้านล่างนี้ ให้บริการ :
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 09.00 - 18.00 น. (ครัวปิด 17.00 น.)
เสาร์            เวลา 09.00 - 17.00 น. (ครัวปิด 16.00 น.)

ร้านปิดวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตัวอย่างเมนู