สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
19/07/13
1


ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)

Position: SUMMER SCHOOL COORDINATOR (Full-time or part-time) Supervisor: School for Wellbeing Secretariat and Advisors Period: Full-time or part-time function from 1 September 2013 (or earlier). With possibility to extend to a long term position after probation.


Position: SUMMER SCHOOL COORDINATOR (Full-time or part-time)
Supervisor: School for Wellbeing Secretariat and Advisors
Period: 
Full-time or part-time function from 1 September 2013 (or earlier). With possibility to extend to a long term position after probation.

Operates from a small team of:School for Wellbeing Co-Managers, School for Wellbeing/TOA Coordinator and Advisor and in consultation with Chulalongkorn University Summer School administrators. In the future with interns from Mekong region and North America / Europe. Partially based at the (temporary; until end of 2014) School for Wellbeing secretariat, SuanNguenMee Ma social enterprise, which provides a broader platform for team-work; and partially at Chulalongkorn University. The School for Wellbeing Director is based at Chulalongkorn University. The Right Livelihood Summer School of Chulalongkorn University is planned to start in summer 2014 in the framework of intended collaboration between Chulalongkorn University, the Right Livelihood College, Penang,(
http://www.rightlivelihood.org/college.htmland the Royal University of Bhutan.Qualifications:

- Thai national or national from Mekong countries + Bhutan with permission to stay and work in Thailand.
- Fluent in English (speaking and writing).
- Available to participate in the Summer School design workshop 19 August 2013 at Chulalongkorn University (ask for separate file).
- Organizational capacities and affinity to innovations in the academic world.
- Experience with (educational)project development in a creative setting.
- Commitment to social causes as represented by Right Livelihood Award recipients (http://www.rightlivelihood.org
- Familiar with a holistic world-view and openness towards “new science”.


Tasks:


- To work out the conclusions of the Summer School design workshop 19 August 2013 in a workplan(including content development and financial management) towards the start of the first Summer School in 2014.

- To connect with the Summer School partners and Right Livelihood Awardees in order to develop a high quality and “full engagement” programme that will attract participants from the region, Asia and worldwide.

- To support the partners in developing an organizational structure that guarantees a long term high quality Summer School programme; including communication with donors who consider financial support for the Summer School.

- To market the Summer School and to develop media-partnerships.

- To gather information and start a data-base as a foundation for the Summer School programme and expected related (action-research) activities; to support the development of an alumni organization.

- To (co-) organize intermediate activities during the year and develop partnerships in Thailand, the region, Asia and globally.

- To organize evaluations of the programme and report to the partners and the outside world; to uphold transparency.HOW TO APPLY


Please send your CV or resume to School for Wellbeing Secretariat; Hans van Willenswaard (hans@schoolforwellbeing.org) or Thanapol Kheolamai (thanapol@schoolforwellbeing.org) 

Only shortlisted candidates will be notified. 

For further information, please visit our webpage 
www.schoolforwellbeing.org or contact Hans van Willenswaard (hans@schoolforwellbeing.org), or Thanapol Kheolamai (thanapol@schoolforwellbeing.org)ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook