สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
05/08/13
1


ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)

บริษัทสวนเงินมีมาผู้ประกอบการสังคมร่วมกับ School for Wellbeing Studies and Research รวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆ ดำเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สุขภาพทางปัญญาเพื่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยเครือข่ายจิตวิญญาณเพื่อสังคม ต้องการเจ้าหน้าที่ร่วมบริหารและประสานงานในตำแหน่งดังกล่าว


 photo Promo-FB-Group-E080E340E150E270E340E0D0E0D0E320E130E430E2B0E210E480E400E1E0E370E480E2D0E2A0E310E070E040E210_zps82ad046f.png


ผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม


บทบาทหน้าที่
ดังนี้
๑.ประสานงานการจัดวงสนทนา เวทีพูดคุยในเรื่องต่างๆ อาทิ จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ การศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง และเกษตรแบ่งปัน เป็นต้น
๒.ติดตามการดำเนินงานโครงการย่อยและกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม
๓.ประสานการจัดอบรมอันเนื่องมาจากโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม
๔.การเขียนรายงานกิจกรรมที่ดำเนินงานตามที่กล่าวมาข้างต้น
๕.การตลาดและการประชาสัมพันธ์คอร์สการอบรมต่างๆ ในรูปแบบผู้ประกอบการสังคม
๖.จัดทำระบบฐานข้อมูลผู้เข้าอบรม
 
คุณสมบัติ ดังนี้
๑. มีความสามารถในการจับประเด็น สนใจในเนื้อสาระ การคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์และการสรุปเนื้อหา
๒. สามารถทำงานเป็นทีมและชอบการติดต่อสื่อสาร การนำเสนอและการดำเนินรายการในวงสนทนา
๓. มีความสามารถในการเขียนรายงานได้
๔. มีความสามารถด้านการตลาดหลักสูตรการอบรม
๕. มีความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (พูดและเขียน) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
๖. สามารถเริ่มงานได้ตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๖
 
สนใจติดต่อ :
บริษัทสวนเงินมีมา ๗๗ , ๗๙ ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม.๑๐๒๐๐
โทร.  ๐๒-๖๒๒-๐๙๖๖, ๐๒-๖๒๒-๒๔๙๕-๖
อีเมล  woranut074@gmail.com  หรือ  wallapa.van@gmail.com
 
 


ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook