สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
15/11/13
1


ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2

เชิญร่วมงานปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556 07.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย...


 photo Poster-2nd-Gandhi-lecture_zpsad3f93bd.jpg

Programme for
2nd Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development

2nd December 2013

07.30 a.m. – 16.00 p.m. Gandhi Walk and Public Lecture
9th Fl, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, Chulalongkorn University

กำหนดการปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2556

07.30 – 16.00 น. ณ ชั้น 9 อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

***************************************

07.30-08.30   
Gandhi Walk with Satish Kumar Starting at Dharma Centre, CU
(Please join)

ร่วมจาริกกับสาทิศ กุมาร เริ่ม ณ อาคารธรรมสถาน, จุฬาฯ

08.30–09.30
Registration 9th Fl, Maha Chakri Sirindhorn Building, Faculty of Arts, CU /
ลงทะเบียน

09.30–10.00   
- Sitar and Tabla Masters play “Raghu Pati Raja Ram” / ศิลปินบรรเลงพิณสิตาร์และกลองตัพลา เพลง “รฆุ ปติ ราชา ราม”
- Welcome Remarks by Assistant Professor Surat Horachaikul (Director, Indian Studies Center of Chulalongkorn University) /  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรัตน์ โหราชัยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน
- Lighting of the lamp / พิธีจุดประทีป
- Remarks by H. E. Anil Wadhwa (Indian Ambassador to Thailand) / คำกล่าวโดย ฯพณฯ อนิล วาธวา (เอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทย)
- Introduction of Satish Kumar by Ajarn Sulak Sivaraksa (Founder and Advisor of Sathirakoses Nagapradeepa Foundation / กล่าวแนะนำสาทิศ กุมาร โดยอาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

10.00–11.00    2nd Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development (2013)

ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2 (2556)

Gandhian Vision for Our Time: Soil, Soul & Society 
วิสัยทัศน์คานธีต่อโลกสมัยใหม่ว่าด้วยผืนดิน จิตวิญญาณ และสังคม

Satish Kumar / สาทิศ กุมาร

Founder/Director of Programmes at Schumacher College, U.K.
ผู้ก่อตั้ง/ผู้อำนวยการโครงการแห่งวิทยาลัยชูมาเกอร์, ประเทศอังกฤษ11.00–11.30    book launch “Earth Pilgrim” (Thai version) and book signing by Satish Kumar, and Indian Organic Break / เปิดตัวหนังสือ “จาริกบนผืนโลก” (ฉบับไทย) และรับลายเซ็นจากสาทิศ กุมาร, อาหารว่างออร์แกนิกสไตล์อินเดีย

11.30–12.00    Q & A / ถาม-ตอบ

12.00–13.00    Break / รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

13.00–14.30     Panel discussion: Gandhian Vision for Southeast Asia

A Path towards Engaged Spirituality driving our Societies?
(1)    Phra Thanonsinga Sukosalo (Pilgrim, Spirituality)
(2)    Professor Chaiwat Satha-Anan (Education towards Non-Violence)
(3)    Sai Sam Kham (Myanmar; MSc. In Holistic Science, Shumacher College)
(4)    Ratchanee Thongchai (Alternative Education)
          Moderator: Assistant Professor Surat Horachaikul (Director, Indian Studies Center of Chulalongkorn University)

เวทีเสวนา: วิสัยทัศน์คานธีต่อเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เส้นทางนี้นำไปสู่การขับเคลื่อนจิตวิญญาณเพื่อสังคมได้จริงหรือ?

1.    พระถนอมสิงห์ สุโกสโล (การจาริกแสวงหาทางจิตวิญญาณกับการเชื่อมโยงทางสังคม)
2.    ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (การศึกษากับพลังแห่งสันติวิธี)
3.    รัชนี ธงไชย (การศึกษาทางเลือก)
4.    ไซซัมคาม, พม่า  (การศึกษาองค์รวม)
    สุรัตน์ โหราชัยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ดำเนินรายการ

14.30–14.50    Indian Organic Break / อาหารว่างออร์แกนิกสไตล์อินเดีย
14.50–15.50    Discussion and brainstorming / เสวนาและระดมสมอง
15.50–16.00    Closing remarks / กล่าวปิดงานโดยผู้จัด   

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Online reservation click here!   |  ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่!


---------------------------------------------------------------------------------------------------

For the full programme, visit www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001.
For seat reservation and other enquiries, contact Woranut or Pichanan at 0-2622-2495-6, 0-266-0955, 0966 or publishers@suan-spirit.com

Car park space is available at Maha Chakri Sirindhorn Building.


FREE ENTRANCEสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001
สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ วรนุช หรือ พิชญ์นันท์ โทร. 0-2622-0955, 0966, 0-2622-2495-6 หรือ publishers@suan-spirit.com

จอดรถที่อาคารมหาจักรีสิรินธร

เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


 photo 8-Walk-Path-Satish-2Dec2013_zpsc4b95bf6.jpg 
 • พบกับโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ 50/100 บาท ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-29 ต.ค.60 นี้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' (Mindful Markets) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อ "ตื่นอย่างไรให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล" วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คืนสู่เหย้าชาวสวนเงินมีมา "เหลียวหลัง แลหน้า 16 ปี สวนเงินมีมา" 19 พ.ค.60
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค.- 1 ก.ย.59 ณ มศว ประสานมิตร
 • สวนเสวนา "เข้าใจหนัง เข้าใจชีวิต: มองชีวิตผ่าน 3 มหากาพย์ภาพยนตร์"
 • สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน" วันอังคารที่ 24 พค 59 ร้านสวนเงินมีมา
 • เชิญชวนทำบุญชุดหนังสือปลูกปัญญา รวมหนังสือ 45 ปก จากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 • การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังผู้บริโภค จากสหกรณ์ผู้บริโภคไซคัทสึถึงชมรมผู้บริโภคสีเขียว
 • งานเปิดตัวหนังสือ “ผู้นำแห่งภูฐาน” และร่วมตั้งวงแลกเปลี่ยนความประทับใจ “แรงบันดาลใจจากภูฐาน”
 • ​The ASEAN Economic Community and a Regionalism of the Commons: Alternative to Natural Resource Management
 • งานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้: การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ 23 ม.ค.59
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สค.- 2 ก.ย.58 ณ มศว ประสานมิตร
 • ขอเชิญร่วมงาน "ป๋วยทอล์ก#2: โจทย์ใหม่? ทัศนะว่าด้วยการศึกษา"
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
 • ข่าวกิจกรรม: หลากลิ้น ชิมรส: เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้ ณ The 66 Cottage สุขุมวิท 66
 • ข่าวสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: คุยกับวิจักขณ์ พานิช ในหัวข้อ "พลังแห่งโพธิจิตในงานของ เพม่า โชดรัน: การแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ (เล็ก) กลางเมือง (ใหญ่)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการสังคม (SE Week) ที่ร้านสวนเงินมีมา 9 มี.ค.57
 • ข่าวสำนักพิมพ์: 12 ปี สวนเงินมีมา 25 ปี เอพินา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE สัมภาษณ์เชิงลึก Matteo Pistono ผู้เขียนหนังสือ 'ใต้ร่มแห่งพุทธะ'
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE แนะนำหนังสือ 'สมาธิง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน'
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 'จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม' (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: สวนเงินมีมา ธุรกิจเพื่อสังคม ในรายการคนหัวรั้น ThaiPBS
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: ร้านสวนเงินมีมาในนิตยสาร Serenade
 • ข่าวร้านและสำนักพิมพ์: กิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ร้านสวนเงินมีมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ' ในรายการพื้นที่ชีวิต Thai PBS
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'เด็กน้อยโตเข้าหาแสง' ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเปิดเล่มเปิดเรื่อง "จาก อลหม่านการกิน สู่ ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ห้ามพลาด!! พบหนังสือใหม่ถอดด้ามในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ใต้ร่มแห่งพุทธะ"
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: พบกับ... บูธสวนเงินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยน้า ปีนี้ สวนเงินมีมาได้ บูธ O45 โซน C1
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ผ่าทางตันคอรัปชั่นไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของศาสตร์ความรู้ โดย ดร.อาเธอร์ ซายอง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถา ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน สารจากอินเดีย "ดร. วันทนา ศิวะ" นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งนวธัญญา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาจาก ความงาม ความเงียบ ความเรียบง่าย สู่ วัยชราอย่างมีศิลปะ
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศกิจกรรม เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: จากก้าวที่พลาดสู่โอกาสที่จะก้าวหาแสง


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook