สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
16/12/13
1


ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)

สนใจร่วมงานกับเรา เชิญอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ


ร้านสวนเงินมีมา (ร้านแห่ง อาหารกาย อาหารสมอง และอาหารใจ)

เป็นร้านที่จำหน่ายหนังสือกระบวนทัศน์ใหม่ ผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบและผักอินทรีย์ชุมชนที่ช่วยส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้มีรายได้และมี ส่วนช่วยในการสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมให้กับชุมชนสังคม ถ้าท่านเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว และรักในงานบริการ ชอบความท้าทาย นิยมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เชิญมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ

วุฒิปริญญาตรี 
มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกหมวดหมู่หนังสือได้
สนใจติดตามความเคลื่อนไหวของหนังสือจากสำนักพิมพ์ต่างๆ อยู่เสมอ 
สามารถคัดเลือกหนังสือเข้ามาวางจำหน่ายให้สอดคล้องกับแนวทางของร้าน
มีศักยภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
มีทักษะในการบริหารจัดการร้าน
มีความรู้เรื่องระบบสินค้าคงคลัง
สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
รักงานบริการ กระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
มีประสบการณ์ด้านงานร้านหนังสือมาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


ผู้ที่สนใจสามารถส่ง จดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง  ส่งมายัง :  

บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 77,79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 02-622-0955, 622-0966, 622-2495-6 
หรือทาง e-mail : publishers@suan-spirit.com


(ปรับปรุงประกาศ ณ วันที่ 14 พ.ย.56)Link related:
 • facebook.com/suanspirit


 • ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
   
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook