สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
02/02/14
1


ข่าว New Spirit: เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 3 "ไล่คว้าแสง:พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ"

เชิญร่วมกิจกรรมเวทีเสวนาหัวข้อ "ไล่คว้าแสง:พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ" วันพุธที่ 19 ก.พ.57 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตามกำหนดการกิจกรรมฯ ด้านในค่ะ

"ไล่คว้าแสง:พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ"

เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 3
วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานฟรี
คลิกที่นี่ ค่ะ


กำหนดการ
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
13.30 – 13.40 น. กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำโครงการจิตวิญญาณเพื่อการเปลี่ยนแปลง
13.40 – 15.20 น. เวทีเสวนาแลกเปลี่ยนศาสตร์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง
"ไล่คว้าแสง พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ"

ร่วมแลกเปลี่ยน
วรภัทร์ ภู่เจริญ (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของวิทยาศาสตร์ – natural science)
นัยนา นาควัชระ (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของความงาม ศิลปะและสุนทรียศาสตร์ – beauty, art and asthetics)
อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (แสงและศาสตร์ใหม่จากมุมมองของศาสตร์ทางจิตวิญญาณ – spiritual science)
ตั้งประเด็น: ป๋องแป๋ง – อาจวรงค์ จันทมาศ (สื่อรุ่นใหม่ผู้สนใจทั้งโลกวิทยาศาตร์และโลกจิตวิญญาณ)

15.20 – 16.00 น. ซักถาม แลกเปลี่ยน
16.00 น. ปิดการเสวนา

สำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ อโนมา หรือ วรนุช โทร. 0-2622-0955, 0-2622-2495-6 หรือ publishers@suan-spitit.com  | ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001, www.facebook.com/BeNewSpirit

เข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานฟรี คลิกที่นี่ ค่ะข่าวอื่นๆ จาก ข่าวสาร New Spirit
 
 • ขอเชิญร่วมงานเวทีสรุปกิจกรรม “ครูกล้าสอน” ความหวังใหม่ของการศึกษา
 • ขอเชิญร่วมงาน "ครูแท้ แพ้ไม่เป็น" เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ Spiritual Talks #3/2017
 • "การเดินทาง สู่ ชีวิตที่ไม่แบ่งแยก" เวทีแลกเปลี่ยนสาธารณะ Spiritual Talks #2/2017
 • งานชุมนุมคุรุทางทางจิตวิญญาณเพื่อการศึกษาและร่วมแสดงมุทิตาจิต
 • เวทีเปิดตัวโครงการ New Spirit in Education และแนะนำหลักสูตรอบรม "กล้าที่จะสอน"
 • เวทีเสวนาและเวิร์คชอป “เด็กสิ...มหัศจรรย์!!!” วันที่ 4 มิ.ย.59 ณ คณะศิลปศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
 • ข่าว New Spirit : เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 7 "เปลี่ยนโลกจากด้านในด้วยหัวใจอันประเสริฐ"
 • ข่าว New Spirit : เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 6 "ว่าด้วยความสร้างสรรค์ กระบวนการ “คิด” ไม่ติด “กรอบ”
 • ข่าว New Spirit : โปรแกรมอบรม "หัวใจของการศึกษา ครั้งที่ 2" เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 มิ.ย.นี้
 • ข่าว New Spirit : เวทีเสวนา "หัวใจอุดมศึกษา" วันที่ 4 ก.พ.58 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ
 • ข่าว New Spirit: เวทีระดมพลก่อหวอดจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (New Spirit) “New Spirit รวมมิตร คิด สร้าง”
 • ข่าว New Spirit: เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 4 "เกษตรแบ่งปัน: พลังธุรกิจใหม่เปลี่ยนแปลงโลก"
 • ข่าว New Spirit: เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 3 "ไล่คว้าแสง:พัฒนาการความรู้สู่ศาสตร์ใหม่เพื่อการพัฒนาจิตใจ"
 • ข่าว New Spirit: ให้ทุนสำหรับผู้กล้าที่จะสร้างมิติใหม่ให้สังคมจากหนังสือ "ไล่คว้าแสง" และ "ซีเอสเอ เกษตรแบ่งปัน"
 • ข่าว New Spirit: เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 2 "กล้าที่จะสอน:จิตวิญญาณใหม่ในครูคนเดิม"
 • ข่าว New Spirit: เวทีจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง (NEW SPIRIT) ครั้งที่ 1 "อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ:สแกนพุทธกับมนุษย์ออนไลน์"
 • ข่าว New Spirit: ให้ทุนสำหรับผู้กล้าที่จะสร้างมิติใหม่ให้สังคมจากหนังสือ "อะไรทำให้คุณไม่ใช่พุทธ" และ "กล้าที่จะสอน"


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook