สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
30/03/14
1


ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

สนใจร่วมงานกับเรา เชิญอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ
 photo logo_Greenmarket_colour_transl_120px_zpsa4fd73f0.png

โครงการเสริมสร้างสนับสนุนศักยภาพสังคมผู้บริโภคสีเขียว บริหารงานโดยริษัท สวนเงินมีมา จำกัด  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) อันมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและขยายความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริโภคคนเมือง กับผู้ผลิตอาหารอินทรีย์ผ่านการพบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นการผลักดันให้เกิดการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจต่อผู้บริโภคในวงกว้าง อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว   
 
ทางโครงการฯ ได้จัดงานแสดงนิทรรศการเครือข่ายผู้บริโภคสีเขียว ครั้งที่ 2 ร่วมกับงานกรีนแฟร์ ครั้งที่ 7   ระหว่างวันพฤหัสที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม 2557  เวลา  10.00  - 20.00 น. ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)  
 
ทีมงานต้องการหาผู้ช่วยผู้จัดกิจกรรม (1 ตำแหน่่ง) 
 
+ ค่าตอบแทน: 10,000 - 12,000 บาท ต่อเดือน
 
+ ระยะเวลา: เม.ย. - ก.ค. 57
 
+ รายละเอียดงาน
 
1.ประสานงานภาคีเครือข่าย 
•จัดประชุมภาคีกรีนแฟร์วงใหญ่และวงย่อย
- ติดต่อประสานงาน
- สรุปการประชุม
•ประสานงานเรื่องการจัดนิทรรศการ
–ประสานเรื่องรูปแบบนิทรรศการและการเข้าพื้นที่
 
2.สปอนเซอร์
•ติดต่อประสานงาน
•เอกสารและรายงาน
–จัดทำและติดตามเอกสารสัญญา
–ทำรายงานสรุปผล
•ดูแลผลประโยชน์
–ตรวจดูสิทธิ์ประโยชน์ที่สปอนเซอร์ต้องได้รับ อาทิ โลโก้ พื้นที่บูธ
 
3.นิทรรศการกลาง
•ประสานงานกับฝ่ายออกแบบ
•รวบรวมข้อมูลเนื้อหาให้กับฝ่ายออกแบบ
 
ท่านใดสนใจตำแหน่งนี้ให้ส่งข้อมูลมาที่ Email: th.greenfair@gmail.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณโจ๊ก 08-1403-7136
 
ปล. สามารถเลือกที่จะทำงานที่ออฟฟิศหรือที่อื่นได้ แต่ต้องสามารถจัดการงานที่รับหมายได้สำเร็จและเข้าร่วมประชุมตามที่แจ้งได้
 
 
 


ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook