สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
09/09/14
1


ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)

สนใจร่วมงานกับเรา เชิญอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ
 photo Logo_SuanNgenMeeMa_1_170px_zps78b5ff6f.png
บริษัท สวนเงินมีมาผู้ประกอบการสังคม  ผู้ริเริ่มด้านการตลาดเพื่อสังคม  นำการเชื่อมโยงระหว่างผู้ผลิตเกษตรกร
ผู้ประกอบการและผู้บริโภค ให้เกิดช่องทางใหม่ๆ  มีปณิธานเพื่อสร้างระบบอาหารอินทรีย์ถ้วนหน้า ที่ดีต่อทุกคน  ต้องการรับสมัครผู้ร่วมทีมในโครงการต่างๆ

หากท่านคือผู้สนใจอยากสร้างความหมายต่ออาชีพการงานไปพร้อมกับการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เชิญมาร่วมกับเรา
๑. ผู้ประสานงานกลุ่มผู้บริโภคและการตลาด
๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายข้อมูลและช่องทางออนไลน์


------------------------------------------------------------------

๑.ผู้ประสานงานกลุ่มผู้บริโภคและการตลาด
หน้าที่
- สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ สนับสนุน รวมทั้งประสานงานกับภาคีและหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าอินทรีย์
- บริหารจัดการระบบการผลิต, การจัดซื้อ, การขนส่งและการตลาดร่วมกับผู้ผลิต/ ผู้ประกอบการ  ( Supply chain Management )
- วิเคราะห์ความต้องการของตลาด เพื่อวางแผนการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาล
- เจรจาตกลงเกี่ยวกับข้อมูลสินค้า รวมทั้งตรวจสอบรายละเอียดสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
- จัดทำเอกสารและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตรตามฤดูกาลแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง
- มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน
- สามารถจัดระบบ การจัดเก็บเอกสารและการเงินเบื้องต้น
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ word, excel, power point ได้ดี

๒. เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายข้อมูลและช่องทางออนไลน์
หน้าที่
- จัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตผลทางการเกษตร
- นำเข้าและส่งออก รวมถึงแก้ไขและสำรองระบบฐานข้อมูล
- ตรวจสอบระบบฐานข้อมูล วิเคราะห์ และนำเสนอในรูปแบบรายงานให้สอดคล้องกับการทำงานของฝ่ายต่างๆ
- ดูแลช่องทางออนไลน์ขององค์กร ทั้ง Website และ Social Media รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุงช่องทาง
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- สามารถแก้ปัญหาด้าน IT และ Network ได้
- มีความรู้และสนใจด้านการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ​(Social Media)
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการเขียนและโปรโมตช่องทางออนไลน์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

------------------------------------------------------------------

หากท่านสนใจ โปรดส่งจดหมายพร้อมประวัติหรือรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่านมายังอีเมล publishers@suan-spirit.com

บริษัทสวนเงินมีมา ผู้ประกอบการสังคม
77, 79 ถนนเฟื่องนคร ตรงข้ามวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 02-622-0955, 02-622-0966
www.suan-spirit.com หรือ www.thaigreenmarket.comข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • รับสมัครผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการสร้างกลไกต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะดีฯ 2 ตำเเหน่ง
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook