สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
09/07/16
1


(ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์

สนใจร่วมงานกับเรา เชิญอ่านรายละเอียดด้านในค่ะ


ร้านสวนเงินมีมา (ร้านแห่ง อาหารกาย อาหารสมอง และอาหารใจ)
 
เป็นร้านที่จำหน่ายหนังสือกระบวนทัศน์ใหม่ ผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบและผักอินทรีย์ชุมชนที่ช่วยส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้มีรายได้และมี ส่วนช่วยในการสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมให้กับชุมชนสังคม ถ้าท่านเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว และรักในงานบริการ ชอบความท้าทาย นิยมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เชิญมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง


ผู้จัดการร้านสวนเงินมีมา 

 
คุณสมบัติ
 
- ดูแลภาพรวมทุกส่วนของร้าน
- สร้างสรรค์แผนการตลาดใหม่ๆ อยู่เสมอเพื่อให้ยอดขายของร้านเป็นไปตามเป้าหมาย
- ดูแลค่าใช้จ่ายของร้าน
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถคัดแยกหมวดหมู่หนังสือและสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้
- สามารถคัดเลือกหนังสือและสินค้าเกษตรอินทรีย์เข้ามาวางจำหน่ายให้สอดคล้องกับแนวทางของร้าน
- มีศักยภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ และจัดกิจกรรม
- มีทักษะในการบริหารจัดการร้าน
- มีความรู้เรื่องระบบสินค้าคงคลัง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- รักงานบริการ กระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีประสบการณ์ด้านงานร้านหนังสือและร้านขายสินค้าเกษตรอินทรีย์มาก่อนจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 
 
เจ้าหน้าที่ร้านสวนเงินมีมา (แคชเชียร์, ดูแลสต๊อกสินค้า)
 
- วุฒิปวช.-ปวส.
- มีความรู้เรื่องระบบสินค้าคงคลัง
- สามารถทำงานเป็นทีมได้
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้ และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
- รักงานบริการ กระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
- มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านเกษตรอินทรีย์และตัวสินค้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ เช่น รับชำระค่าสินค้าและทำเอกสารด้านการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------------------------------
ผู้ที่สนใจสามารถส่งจดหมายพร้อมประวัติส่วนตัว ระบุตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนที่คาดหวัง  ส่งมายัง :  
 
บริษัท สวนเงินมีมา จำกัด 77,79 ถนนเฟื่องนคร แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 
โทรศัพท์ 02-622-0955, 622-0966, 622-2495-6 
หรือทาง e-mail : publishers@suan-spirit.com
 
(ประกาศ ณ วันที่  2 ส.ค.59)
 


ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook