สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
20/10/16
1


การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ”


การประชุมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ”
โครงการโรงเรียนสุขภาพดีด้วยผักผลไม้อินทรีย์

ณ ห้องประชุม 319 ชั้น 3 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559กำหนดการ

8.30 น. – 9.00 น. ลงทะเบียน

9.00 น. – 10.30 น. กล่าวเปิดวงเสวนาเรื่อง”แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนให้ ประสบความสำเร็จ” โดยคุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด ผู้รับผิดชอบ โครงการโรงเรียนสุขภาพดีด้วยผักผลไม้อินทรีย์ และดำเนินการประชุมโดย ผู้เชี่ยวชาญด้านแปลงเกษตรอินทรีย์ คุณชูเกียรติ โกแมน ร่วมกับโรงเรียน ตัวอย่างที่ทำแปลงเกษตรอินทรีย์ได้ประสบความสำเร็จ ได้แก่ โรงเรียน วัดโคกเขมา และโรงเรียนบ้านดงเกตุ

10.30 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่างสีเขียวโดย สสส.

10.45 น. – 12.00 น. ทีมวิทยากรให้ข้อแนะนำแก่โรงเรียนที่พบปัญหาในการทำแปลงเกษตรอินทรีย์

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 น. – 16.00 น. Work Shop การปรุงดินก่อนปลูก การทำน้ำหมักชีวภาพ และการทำเกษตร อินทรีย์แนวตั้งสำหรับพื้นที่จำกัด ณ สวนดาดฟ้า ชั้น 6 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 
 


 
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายอาหารรุ่นใหม่ ครั้งที่ 3 วันที่ 19 ส.ค.60
 • ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภาคีเครือข่ายอาหารรุ่นใหม่ ครั้งที่ 2 วันที่ 15 ก.ค.60
 • Meeting Organic to School Day 23 มิ.ย.60
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “แนวทางการทำเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จ”
 • ชวนร่วมเดินทางทัศนะศึกษาตลาดสำนึกดี สังคมดี “ผู้ประกอบการสังคมฮันซาลิม” ประเทศเกาหลี
 • ประกาศ การจัดหาผู้รับจ้างงาน Learning Workshop ทำอาหารเองสัปดาห์ละครั้งฯ
 • เชิญร่วมทริปเยี่ยมชม & ศึกษาดูงาน สหกรณ์ผู้บริโภคเซคัตสึ และ มูลนิธิเอ็มโอเอ
 • เปิดรับสมัครแล้ว "GREEN LEADERSHIP TRAINING" ผู้นำสีเขียวรุ่นใหม่ (รุ่นที่ 2)
 • กิจกรรม “The Living Soil : ดินแห่งชีวิต” วันที่ 1 -2 สิงหาคม 2558 ณ อาศรมวงศ์สนิท คลอง 15 จ.นครนายก
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ชวนร่วมกิจกรรม "ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ประสบการณ์การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Organic Agriculture Movement in the Netherlands)
 • เชิญร่วมวงพูดคุย "ปลูกผักบ้านฉัน เป็นอาหารบ้านเธอ" 27 ก.ค.นี้ ในงานงานมหกรรมอาหารเเละสุขภาพวิถีไท ครั้งที่ 1
 • เชิญร่วมงานฉายและพิธีมอบรางวัล Top 5 Social Animation “กิน..อยู่..กู้โลก” Grand Opening
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: กิจกรรม “ง่ายๆสไตล์คนเมือง” ดูแลตัวเองจากเช้าจรดค่ำตามวิธีธรรมชาติ วันที่ 28-29 มิ.ย.57 ณ บางเดิมวิลล่า รีสอร์ท อ.บางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ชวนร่วมงานความรักของผักตะกร้า
 • เชิญร่วมงาน Green Consumer Act วันเสาร์ที่ 24 ส.ค.56 นี้
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: กิจกรรมการจำหน่ายข้าวอินทรีย์ 5 ส.ค.-31 ต.ค. 56 จัดโดย สสส.
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ตลาดนัดเพื่อสุขภาพทุกวันศุกร์-เสาร์ต้นเดือน ที่รพ.ปิยะเวท เริ่ม 5,6 ก.ค.นี้
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: วารสารตลาดสีเขียว ฉบับที่ 26 New! ฉบับใหม่ล่าสุด พร้อมให้อ่านแล้วค่ะ
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: "Green Consumer Society" ร่วมเป็นผู้บริโภคสีเขียวด้วยนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook