สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
01/11/17
1


(ปิด) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนสินค้า

สนใจร่วมงานกับเรา ดูรายละเอียดด้านในได้เลยค่ะ


ร้านสวนเงินมีมา เป็นร้านที่จำหน่ายหนังสือกระบวนทัศน์ใหม่ ผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว อาหาร และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เน้นวัตถุดิบและผักอินทรีย์ชุมชนที่ช่วยส่ง เสริมกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและผู้ผลิตสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้มีรายได้และมี ส่วนช่วยในการสนับสนุนการค้าที่เป็นธรรมให้กับชุมชนสังคม ถ้าท่านเป็นผู้ที่สนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าสีเขียว และรักในงานบริการ ชอบความท้าทาย นิยมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เชิญมาร่วมงานกับเราในตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนสินค้า
• วุฒิปริญญาตรี
• มีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านเกษตรอินทรีย์และตัวสินค้า
• ดูแล และคัดสรรจัดซื้อสินค้าที่จำหน่ายให้สอดคล้องกับแนวทางของร้าน
• มีศักยภาพในการสื่อสารประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม
• มีทักษะในการบริหารจัดการร้าน
• มีความรู้เรื่องระบบสินค้าคงคลัง
• สามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้
• รักงานบริการ กระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
• มีประสบการณ์ด้านงานแคชเชียร์ เช่น รับชำระค่าสินค้าและทำเอกสารด้านการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครส่งประวัติส่วนตัวมาได้ที่ publishers@suan-spirit.com 

 


ข่าวอื่นๆ จาก รับสมัครงาน
 
 • รับสมัครผู้ประสานงานโครงการสนับสนุนการสร้างกลไกต้นแบบโรงเรียนสุขภาวะดีฯ 2 ตำเเหน่ง
 • (ปิด)รับสมัครงานผู้จัดการงานโครงการโรงเรียนสุขภาพดี
 • (ปิด) ร้านสวนเงินมีมา รับสมัครผู้จัดการและแคชเชียร์
 • (ปิด) รับสมัครงานด้านธุรกิจสีเขียว (โครงการโรงเรียนสุขภาพดีฯ)
 • ข่าวบริษัทสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและสำนักงาน (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานโครงการจิตวิญญาณใหม่ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: รับสมัครงานด้านระบบอาหารอินทรีย์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: ประกาศหาผู้ช่วยผู้ประสานงานกรีนแฟร์ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานร้านส่วนหนังสือ (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: โครงการการสร้างสังคมผู้บริโภคสีเขียว รับสมัครงาน 1 ตำแหน่ง (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวเครือข่ายตลาดสีเขียว: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการฯ LDC (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: รับสมัครผู้ประสานงานโครงการจิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว School for Wellbeing: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าว TOA: JOB VACANCY ANNOUCEMENT (ปิดรับสมัครแล้ว)


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook