สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
25/02/13
1


ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"

วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคา 2556 ณ สยามสมาคม ถนนอโศก >>> ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม


 


 
 กำหนดการ

๘๐ ปี สุลักษณ์  ศิวรักษ์ : ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๕๖    เวลา ๑๔.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  ณ สยามสมาคม  อโศก

บริเวณห้องกระจก

๑๔.๐๐ - ๑๔.๐๕   กล่าวเปิดและมอบหนังสือ ใต้ร่มแห่งพุทธะ (In the Shadow of the Buddha)

แก่ อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์ โดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด

๑๔.๐๕ – ๑๔.๔๕ ชมสไลด์พร้อมฟังบรรยาย “ใต้ร่มแห่งพุทธะ: การเดินทางอันเร้นลับ ประวัติศาสตร์แห่งมนต์ขลัง และการแสวงหาทางจิตวิญญาณ ณ ประเทศทิเบต”โดย แมทเตโอ พิสโตโน*

๑๔.๔๕ – ๑๕.๓๐ วงพูดคุยแลกเปลี่ยน “ใต้ร่มแห่งพุทธะกับใต้การปกครองของจีน ธิเบตจะก้าวต่อไปอย่างไร?

                                ร่วมแลกเปลี่ยน:

                                                - พระถนอมสิงห์ สุโกสโล

                                                - วรศักดิ์ มหัทธโนบล –ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลับ

                                                - สุรัตน์ โหราชัยกุล – รัฐศาสตร์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ, จุฬาลงกรณ์ฯ

                                ดำเนินรายการโดย นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

๑๕.๓๐ – ๑๕.๔๕ เปิดเวที ถาม – ตอบ และ กล่าวปิดโดย แมตเทโอ พิสโตโน           

* มีล่ามแปลภาษาอังกฤษ – ไทย พร้อมหูฟัง

 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.           เสวนา ขบถจุงเบย”  : โซเชียลมีเดียพื้นที่และแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่

                                                ผู้ร่วมเสวนา

·         สราวุธ                     เฮ้งสวัสดิ์  (นิ้วกลม)

·         ชาติฉกาจ                                ไวกวี (แอ๊ะ) จาก “Around Me–iheretv

·         ซี -  ฉัตรปวีณ์         ตรีชัชวาลวงศ์

·         อิสระ  ฮาตะ           VRZO

 

บริเวณเวทีด้านนอก- สนามหญ้า

๑๗.๓๐ – ๑๘.๑๕ น.                             เริ่มรับประทานอาหารเย็น

๑๘.๑๕ – ๑๘.๓๐ น.               การขับร้องประสานเสียง จากคณะนักร้องประสานเสียงครูดุษฎี  พนมยงค์

 เพลงที่หนึ่ง “แปดทศวรรษ ส.ศิวรักษ์” คำร้อง  เนาวรัตน์  พงษ์ไพบูลย์ 

 เพลงที่สอง   “คนดีมีค่า”

 เพลงที่สาม “แสงดาวแห่งศรัทธา”

๑๘.๓๐ – ๑๘.๔๕ น.                            การแสดงนาฎศิลป์ร่ายรำ โดย พิเชษฐ  กลั่นชื่น

๑๘.๔๕ – ๑๘.๕๕ น.                             บทกวีจากสองสตรีกัลยาณมิตรบ้านพี่เมืองน้อง ดารา  กัลยา วีระวงศ์ และ ดวงเดือน บุนยาวง

๑๘.๕๕ – ๑๙.๑๐ น.                              วีดีทัศน์   ก่อเกิด   เกื้อกูล   ก้าวต่อ......๘๐ ปีปัญญาชนสยาม

PRESENTATION  TIMELINE   

๑๙.๑๐ –๑๙.๓๐ น.                                            ละครร่วมสมัยเพื่อการเปลี่ยนแปลง......จากกลุ่มละครมะขามป้อม

๑๙.๓๐ – ๑๙.๔๐ น.                       ปรีดา  เตียสุวรรณ์  กัลยาณมิตรแท้จากภาคธุรกิจ เปิดวิกแซว  ปิดท้ายอวยชายชรา

๑๙.๔๐ – ๒๐.๔๐ น.                             การแสดงศิลปินจากยูทูปสตาร์

·         The 38 years ago

๒๐.๔๐ – ๒๐.๕๐ น.                            ปัจฉิมวจน “จากปู่สู่หลาน: สุลักษณ์  ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย”

๒๐.๕๐ – ๒๑.๐๐ น.                        ปฏิบัติการ flashmob  Sulak Sivaraksa  

พื้นที่ปฏิบัติการทางด้านศิลปะหน้ากาก

 

ภายในงานประกอบด้วย 

·         นิทรรศการหนังสือแสดงงานเขียนของอาจารย์สุลักษณ์  ศิวรักษ์  จากบริษัท เคล็ดไทย จำกัด

·         พื้นที่แสดงความคิดทาง SOCIAL MEDIA : FACEBOOK  ของคนรุ่นใหม่จากเวที ขบถจุงเบย

·         จุดถ่ายภาพ “มธุรสวาจา....ถ้อยคำปัญญาชน”

 ฯลฯ

หมายเหตุ ช่วงเวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ บริเวณห้องโถงสยามสมาคม ช่วงกิจกรรม “มิตรพบมิตร: จิบน้ำชาเล่าขาน” เวทีเล็กๆ เรียบง่ายสบายๆ สำหรับกัลยาณมิตรที่ อ.สุลักษณ์ คนึงหา    
 • พบกับโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ 50/100 บาท ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-29 ต.ค.60 นี้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' (Mindful Markets) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อ "ตื่นอย่างไรให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล" วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คืนสู่เหย้าชาวสวนเงินมีมา "เหลียวหลัง แลหน้า 16 ปี สวนเงินมีมา" 19 พ.ค.60
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค.- 1 ก.ย.59 ณ มศว ประสานมิตร
 • สวนเสวนา "เข้าใจหนัง เข้าใจชีวิต: มองชีวิตผ่าน 3 มหากาพย์ภาพยนตร์"
 • สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน" วันอังคารที่ 24 พค 59 ร้านสวนเงินมีมา
 • เชิญชวนทำบุญชุดหนังสือปลูกปัญญา รวมหนังสือ 45 ปก จากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 • การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังผู้บริโภค จากสหกรณ์ผู้บริโภคไซคัทสึถึงชมรมผู้บริโภคสีเขียว
 • งานเปิดตัวหนังสือ “ผู้นำแห่งภูฐาน” และร่วมตั้งวงแลกเปลี่ยนความประทับใจ “แรงบันดาลใจจากภูฐาน”
 • ​The ASEAN Economic Community and a Regionalism of the Commons: Alternative to Natural Resource Management
 • งานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้: การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ 23 ม.ค.59
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สค.- 2 ก.ย.58 ณ มศว ประสานมิตร
 • ขอเชิญร่วมงาน "ป๋วยทอล์ก#2: โจทย์ใหม่? ทัศนะว่าด้วยการศึกษา"
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
 • ข่าวกิจกรรม: หลากลิ้น ชิมรส: เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้ ณ The 66 Cottage สุขุมวิท 66
 • ข่าวสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: คุยกับวิจักขณ์ พานิช ในหัวข้อ "พลังแห่งโพธิจิตในงานของ เพม่า โชดรัน: การแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ (เล็ก) กลางเมือง (ใหญ่)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการสังคม (SE Week) ที่ร้านสวนเงินมีมา 9 มี.ค.57
 • ข่าวสำนักพิมพ์: 12 ปี สวนเงินมีมา 25 ปี เอพินา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE สัมภาษณ์เชิงลึก Matteo Pistono ผู้เขียนหนังสือ 'ใต้ร่มแห่งพุทธะ'
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE แนะนำหนังสือ 'สมาธิง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน'
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 'จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม' (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: สวนเงินมีมา ธุรกิจเพื่อสังคม ในรายการคนหัวรั้น ThaiPBS
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: ร้านสวนเงินมีมาในนิตยสาร Serenade
 • ข่าวร้านและสำนักพิมพ์: กิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ร้านสวนเงินมีมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ' ในรายการพื้นที่ชีวิต Thai PBS
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'เด็กน้อยโตเข้าหาแสง' ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเปิดเล่มเปิดเรื่อง "จาก อลหม่านการกิน สู่ ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ห้ามพลาด!! พบหนังสือใหม่ถอดด้ามในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ใต้ร่มแห่งพุทธะ"
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: พบกับ... บูธสวนเงินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยน้า ปีนี้ สวนเงินมีมาได้ บูธ O45 โซน C1
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ผ่าทางตันคอรัปชั่นไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของศาสตร์ความรู้ โดย ดร.อาเธอร์ ซายอง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถา ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน สารจากอินเดีย "ดร. วันทนา ศิวะ" นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งนวธัญญา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาจาก ความงาม ความเงียบ ความเรียบง่าย สู่ วัยชราอย่างมีศิลปะ
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศกิจกรรม เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: จากก้าวที่พลาดสู่โอกาสที่จะก้าวหาแสง


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook