สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
27/05/14
1


ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"

อ่านรายละเอียดด้านในค่ะ
ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันพุธที่ 4 มิถุนายน 2557 เวลา 14.00 – 15.30 น.

ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ

กุนนาร์ รุนด์เกรน/ สวีเดน

ประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ระหว่างปี 2000-2005
นักคิดเชิงวิพากษ์ผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาและวางแผนมากว่า 100 ประเทศทั่วโลก

(ล่ามแปลภาษาโดย สฤณี อาชวานันทกุล)


x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x


กำหนดการ
14.00 – 14.10     
กล่าวต้อนรับโดย นายจตุพร บุรุษพัฒน์, อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่งแวดล้อม
14.10 – 14.20     
กล่าวแนะนำปาฐกโดย นายฮันส์ แวน วิลเลียนส์วาร์ด, สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา
14.20 – 15.10     
าฐกถา โดย กุนนาร์ รุนด์เกรน
อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้

15.10 – 15.30 ตั้งประเด็นและแลกเปลี่ยน โดย โดย ผศ.สุรัตน์ โหราชัยกุล, รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ประวัติกนุนาร์ รุนด์เกรน
กุนนาร์ รุนด์เกรน (Gunnar Rundgren) เป็นนักคิดเชิงวิจารณ์ที่มีประสบการณ์การทำงานจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก นับแต่ปี 1977 เขาได้ทำงานกับเกือบทุกส่วนของการเกษตรอินทรีย์ ตั้งแต่ลงมือทำฟาร์มไปจนถึงออกนโยบาย โดยเริ่มต้นจากการทำฟาร์มผักออร์แกนิกบุกเบิก “ทอร์ฟอล์ค” (Torfolk) เขาเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นที่ปรึกษาอาวุโสของโกรลิงค์เอบี (www.grolink.se) บริษัทที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบการออกใบรับรองมาตรฐาน พัฒนานโยบาย พัฒนาโครงการ พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาด และโปรแกรมการฝึกอบรมระดับนานาชาติ เป้าหมายหลักอยู่ที่ประเทศกำลังพัฒนา นอกจากนี้เขายังเคยเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไร รัฐบาล บริษัทเอกชน และองค์กรระหว่างรัฐบาล เช่น OECD, UNEP, UNCTAD, ธนาคารโลก และ FAO

รุนด์เกรนเป็นผู้ริเริ่มองค์กรเพื่อการเกษตรอินทรีย์หลายแห่งในประเทศสวีเดน รวมถึงยี่ห้อที่ได้รับฉลากสิ่งแวดล้อมอย่าง KRAV (www.krav.se) ซึ่งเขาเป็นผู้อำนวยการในช่วงแปดปีแรก เขาเป็นประธานคนแรกของสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ในช่วงปี 1922-1997 เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหารระดับโลกของ IFOAM ในปี 1998 เป็นประธาน IFOAM ระหว่างปี 2000-2005 และเป็นสมาชิกคณะกรรมการผู้ก่อตั้งพันธมิตรผู้ออกฉลากและใบรับรองด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมระหว่างประเทศ (ISEAL Alliance)

รุนด์เกรนมีผลงานหนังสือหลายเล่มเกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ ในปี 2010 เขาตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับความท้าทายด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกชื่อ Trädgården Jorden (Garden Earth) ซึ่งได้รับการแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยตามลำดับ นอกจากนี้เขายังเป็นผู้เขียนร่วมของหนังสือ Jorden vi Äter (2012) ว่าด้วยเกี่ยวกับความท้าทายในการจัดหาอาหารให้กับประชากรโลกอย่างยั่งยืน รุนด์เกรนได้รับปริญญากิตติมศักดิ์สาขาวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Uganda Martyrs University ในปี 2009 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกของสมาคมการเกษตรและป่าไม้แห่งชาติของสวีเดนในปีเดียวกันดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001, www.deqp.go.th, th-th.facebook.com/deqpthailand. หรือติดต่อ วรนุช (สวนเงินมีมา) โทร. 0 2622 2495-6, ศิริขวัญ (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม) โทร. 0 2278 8400-19ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่

หรือ https://docs.google.com/forms/d/1MqCCqaVf-OMj7ADskpiZ3rENZWCM7hVenySfzGRYF1k/viewform?usp=send_form

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

แนะนำหนังสือ  อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้

 photo garden-cover-front-200px_zps401bb702.jpg

เขียน กุนนาร์ รุนด์เกรน
แปล เขมลักขณ์ ดีประวัติ/ ชมพูนุท ดีประวัติ/ วิภาพร ภูริธนสาร/ กนกพร นัชนานนท์เทพ
บรรณาธิการ กิตติพล เอี่ยมกมล
สำนักพิมพ์สวนเงินมีมา

การหาผลประโยชน์จากธรรมชาติของมนุษย์เกือบจะถึงจุดสิ้นสุดแล้ว ทุนทางธรรมชาติร่อยหรอลง สินค้าในคลังลดลง วัตถุดิบที่พื้นโลกส่วนที่มีชีวิตได้สร้างไว้เป็นเวลาหลายล้านปีก็ลดลง ระบบเศรษฐกิจที่เราสร้างขึ้นมาก็ถูกตลาดครอบครองเต็มรูปแบบ… วันนี้เรามาถึงตรงนี้ ที่สุดปลายทางถนน ไม่มีอะไรเหลือให้เราพิชิตหรือครอบครองได้อีกแล้ว

ทุนนิยมนั้นอย่รอดได้ด้วยการพึ่งพาการเติบโตของสังคมและการหาประโยชน์จากธรรมชาติ แต่ขณะเดียวกัน ทุนนิยมก็บั่นทอนสิ่งเหล่านี้ และนี่คือวิกฤตที่แท้จริงของระบบทุนนิยม ทางออกจากปัญหานี้คือ เราจะต้องเปลี่ยนจากกลไกและการใช้เหตุผลแบบเดิมๆ ที่ผลักดันเรามาสู่จุดนี้ ไปเป็นหนทางการคิดแบบใหม่ที่เหมาะสมกับสิ่งที่เรากำลังเป็นอยู่มากกว่า ให้ลองมองว่า โลกก็คือสวนที่เราต้องคอยดูแลเอาใจใส่ ต้องปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอื่นๆ อย่างให้เกียรติ ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตาม อนาคตของโลกหรือชะตากรรมของสวนแห่งนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราทั้งหมด

หนังสือเล่มนี้นับว่ามีคุณค่าต่อการศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจความเป็นมาในแง่วิวัฒนาการสังคม เพราะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์อันยาวไกล จากชุมชนยุคบรรพกาลจนถึงปัจจุบัน ทั้งยังมีความลุ่มลึกในเชิงการวิเคราะห์สำรวจ ทั้งหมดเพื่อจะนำไปสู่การร่างเค้าโครงแห่งอนาคตที่ยั่งยืน และนำมาสู่การวิเคราะห์สำรวจชีวิตของเราทุกคน

โลกหลังจากนี้จะมีทางเลือกทางออกอย่างไร การเปลี่ยนแปลงแบบไหนที่จะเป็นจุดพลิกผันสำคัญ อันจะช่วยนำพามนุษยชาติให้ไปพ้นระบบทุนนิยมและการผลิตแบบอุตสาหกรรม เพื่อนำมาซึ่งความอยู่รอดของมนุษยชาติ บ่อยครั้งที่นักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญมักเสนอแนวทางแบบซูเปอร์เทคโนโลยี บนฐานความเชื่อที่ว่า ทุกปัญหาสามารถแก้ได้ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย แต่สำหรับกุนนาร์แล้ว เป็นไปได้ไหมที่เราจะหันมาบ่มเพาะผืนดินให้โลกกลายเป็นสวน ดั่ง “อุทยานแห่งผืนดิน” หากเราทุกคนจะสร้างจิตสำนึกเยี่ยงคนสวนที่ใส่ใจบ่มเพาะดูแลผืนดิน โลกก็อาจจะมีความหวัง

***********************************

 สนใจหนังสือเล่มนี้ คลิกที่นี่  
http://www.suan-spirit.com/book.php?id=250

***********************************

Public Lecture and Dialogue on World Environment Day

Wednesday 4 June 2014, 14.00 – 15.30 h.

Royal Paragon Hall, Siam Paragon, Bangkok

GUNNAR RUNDGREN, SWEDEN
The IFOAM President during the period 2000-2005
and a critical thinker with experiences from more than 100 countries in the world.

Public lecture & dialogue
(Simultaneous translation by Sarinee Achavanuntakul, entrance free)

x x x x x x x x x x x x x x x x


Programme
14.00 – 14.10
Welcome Remarks by Mr. Jatuporn Burutpatra; Director General of Department of Environmental Quality Promotion
14.10 – 14.20
Introduction by Hans van Willienswaard; Suan Nguen Mee Ma Publishers
14.20 – 15.10
GUNNAR RUNDGREN: GARDEN EARTH: from Hunter and Gatherer to Global Capitalism and Thereafter

15.10- 15.30
Dialogue / Moderator : Surat Horachaikul

Gunnar Rundgren is a critical thinker with experiences from more than 100 countries in the world, including Thailand. He has worked with most parts of the organic agriculture sector – from farming to policy – since 1977, starting on the pioneer organic farm, Torfolk. He is the founder and a senior consultant of Grolink AB (www.grolink.se), a consultancy company engaged in certification development, policy development, project development, marketing strategies and international training programmes – mainly targeting development countries.

He has been engaged as a consultant by NGOs, the government, private companies and intergovernmental organizations such as OECD, UNEP, UNTAD, the World Bank and the FAO. Rundgren is the initiator of several organizations for organic agriculture in Sweden, including its main eco-label KRAV (www.krav.se) where he was the director for the first eight years. He served as the first President of the Accreditation Programme Board of the International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) 1992-1997. He was an IFOAM World Board member of in 1998 and the IFOAM President during the period 2000-2005. In 2002 he was a founding board member of ISEAL Alliance.

He has published several books related to organic farming. In 2010, he published a book about the major social and environmental challenges of our world, Trädgåden Jorden, which was translated into Japanese in 2012 and is now published in English – Garden Earth. He also co-authored the book Jorden vi Äter, Published in 2012, about the challenge of feeding the world’s population in a sustainable way.
Rundgren was awarded an honorary doctorate in Science at the Uganda Martyrs University 2009. The same year, he was appointed a Member of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry.


For more information, please visit www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001, www.deqp.go.th, th-th.facebook.com/deqpthailand. 0r contact Woranut at Suan Nuen Mee Ma: 0 2622 2495-6, Sirikwuan at DEQP: 0 2278 8400-19Online registrtion  click here

or   https://docs.google.com/forms/d/1MqCCqaVf-OMj7ADskpiZ3rENZWCM7hVenySfzGRYF1k/viewform?usp=send_form

***********

Book: Garden Earth  from hunter and gatherer to global capitalism and thereafter

 photo garden-cover-front-200px_zps401bb702.jpg

There is no land left to settle, the last frontier we have left to civilize is ourselves.
- Jewel

Garden Earth from Hunter and Gatherer to Global Capitalism and Thereafter stands out from the current flow of books on climate change, the financial crisis, globalization, the food and agriculture crisis or peak-oil. It avoids the trap of using just one lens to make sense of the world. Instead, it looks at the present day problems from a historical, social, economic and ecological perspective.

Humankind has colonized most parts of the globe and its ecological footprint is already far too big. The era of colonization, driven by profit-seeking and fossil fuel, is over. The capitalist economy and its associated values were both results and drivers of this restless conquest. Now it shows diminishing returns and we need new ideas and new means to continue human progress. Garden Earth provides that.

In Sweden, Garden Earth (Trädgården Jorden) was published by Gidlunds April, 2010. The book has got good reviews and Gunnar has been invited to present his book at universities and various public forum. It has also got distribution support for “excellent and high-quality literature” from the Swedish Council of Culture, which means that the book was freely distributed to 300 public libraries. The book is also published in Japan by Dayosha.

The English version is now available. It is an extensive re-work of the Swedish version. The analysis is sharper, the narrative clearer. Examples have been adapted to an international audience. The last part, pointing to the future, has been expanded. For the Thai version, it will be ready to be launched in Bangkok on the 4th June at World Environment Day, and the author: Gunnar Rundgren will deliver his speech from 13.30 – 15.30 h. the same day.
THE NATION   Friday, June 6, 2014

 photo The-Nation-FridayJune-62014_zpsba9bf4bc.jpg


 
 • พบกับโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ 50/100 บาท ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-29 ต.ค.60 นี้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' (Mindful Markets) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อ "ตื่นอย่างไรให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล" วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คืนสู่เหย้าชาวสวนเงินมีมา "เหลียวหลัง แลหน้า 16 ปี สวนเงินมีมา" 19 พ.ค.60
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค.- 1 ก.ย.59 ณ มศว ประสานมิตร
 • สวนเสวนา "เข้าใจหนัง เข้าใจชีวิต: มองชีวิตผ่าน 3 มหากาพย์ภาพยนตร์"
 • สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน" วันอังคารที่ 24 พค 59 ร้านสวนเงินมีมา
 • เชิญชวนทำบุญชุดหนังสือปลูกปัญญา รวมหนังสือ 45 ปก จากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 • การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังผู้บริโภค จากสหกรณ์ผู้บริโภคไซคัทสึถึงชมรมผู้บริโภคสีเขียว
 • งานเปิดตัวหนังสือ “ผู้นำแห่งภูฐาน” และร่วมตั้งวงแลกเปลี่ยนความประทับใจ “แรงบันดาลใจจากภูฐาน”
 • ​The ASEAN Economic Community and a Regionalism of the Commons: Alternative to Natural Resource Management
 • งานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้: การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ 23 ม.ค.59
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สค.- 2 ก.ย.58 ณ มศว ประสานมิตร
 • ขอเชิญร่วมงาน "ป๋วยทอล์ก#2: โจทย์ใหม่? ทัศนะว่าด้วยการศึกษา"
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
 • ข่าวกิจกรรม: หลากลิ้น ชิมรส: เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้ ณ The 66 Cottage สุขุมวิท 66
 • ข่าวสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: คุยกับวิจักขณ์ พานิช ในหัวข้อ "พลังแห่งโพธิจิตในงานของ เพม่า โชดรัน: การแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ (เล็ก) กลางเมือง (ใหญ่)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการสังคม (SE Week) ที่ร้านสวนเงินมีมา 9 มี.ค.57
 • ข่าวสำนักพิมพ์: 12 ปี สวนเงินมีมา 25 ปี เอพินา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE สัมภาษณ์เชิงลึก Matteo Pistono ผู้เขียนหนังสือ 'ใต้ร่มแห่งพุทธะ'
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE แนะนำหนังสือ 'สมาธิง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน'
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 'จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม' (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: สวนเงินมีมา ธุรกิจเพื่อสังคม ในรายการคนหัวรั้น ThaiPBS
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: ร้านสวนเงินมีมาในนิตยสาร Serenade
 • ข่าวร้านและสำนักพิมพ์: กิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ร้านสวนเงินมีมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ' ในรายการพื้นที่ชีวิต Thai PBS
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'เด็กน้อยโตเข้าหาแสง' ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเปิดเล่มเปิดเรื่อง "จาก อลหม่านการกิน สู่ ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ห้ามพลาด!! พบหนังสือใหม่ถอดด้ามในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ใต้ร่มแห่งพุทธะ"
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: พบกับ... บูธสวนเงินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยน้า ปีนี้ สวนเงินมีมาได้ บูธ O45 โซน C1
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ผ่าทางตันคอรัปชั่นไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของศาสตร์ความรู้ โดย ดร.อาเธอร์ ซายอง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถา ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน สารจากอินเดีย "ดร. วันทนา ศิวะ" นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งนวธัญญา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาจาก ความงาม ความเงียบ ความเรียบง่าย สู่ วัยชราอย่างมีศิลปะ
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศกิจกรรม เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: จากก้าวที่พลาดสู่โอกาสที่จะก้าวหาแสง


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook