สวนเงินมีมา
0 ในตะกร้า สมาชิก
31/10/15
1


ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4

เชิญร่วมงานปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังรายละเอียดการจัดงานด้านใน
 photo the 4th gandhi lecture poster - 480 px_zpsbufwhrzc.jpg

 photo regisbutton_1_zps6g2sdgil.png


ิดระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ท่านสามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้

Program

The Fourth Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development
08.30 – 16.00 hrs, Wednesday December 2, 2015
Room 801, 8th Floor, Chaloem Rajakumari 60 Building, Chulalongkorn University

กำหนดการ
ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนำที่ยั่งยืนครั้งที่ 4
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

English Session / ช่วงภาษาอังกฤษ
 
08.30 – 09.00 Registration / ลงทะเบียน
 
09.00 – 09.10 Opening Remarks by Professor Pirom Kamolratanakul, M. D.
(President, Chulalongkorn University)
ศ. นพ. ภิรมย์ กมลรัตนกุล (อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) กล่าวเปิดงาน

09.10 – 09.15 Lighting of the Lamp / พิธีจุดประทีป
 
09.15 – 09.20 Group photos / ถ่ายรูปหมู่
 
09.20 – 09.30 Artists from Indian Cultural Centre, Bangkok perform Raghupati Raghav Raja Ram, a favorite song of Mahatma Gandhi
การแสดงเพลงโปรดของมหาตมาคานธี “รฆุปติ ราฆพ ราชา ราม” โดยศิลปินจากศูนย์วัฒนธรรมอินเดีย กรุงเทพฯ
 
09.30 – 09.40 Introduction of Dr. Ramin Jahanbegloo by Professor Chaiwat Satha-Anand (Founding Director, Peace Information Centre, Thammasat University)
ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (ผู้อานวยการก่อตั้งศูนย์ข้อมูลสันติศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) กล่าวแนะนา ปาฐก ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
09.40 – 10.30 The Fourth Mahatma Gandhi Memorial Lecture on Sustainable Development (2015) on “Gandhian Vision for Democracy and Dialogical Society” by Dr. Ramin Jahanbegloo
ปาฐกถามหาตมาคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 4 (2558) หัวข้อ “วิสัยทัศน์แบบคานธีเพื่อ ประชาธิปไตยและสังคมสนทนาแลกเปลี่ยน” โดย ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
10.30 – 11.10 The Gandhian Moment (Thai version) book launch and book signing, and Indian organic break
เปิดตัวหนังสือ ช่วงเวลาแบบคานธี (ฉบับแปลภาษาไทย) และรับลายเซ็นจากผู้เขียน ระหว่างอาหารว่าง
ออร์แกนิคสไตล์อินเดีย
 
11.10 – 11.50 Q&A and exchanges of ideas / ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 
11.50 – 12.00 Assistant Professor Surat Horachaikul presents token of appreciation to Dr. Ramin Jahanbegloo
ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล มอบของที่ระลึกแด่ ดร. รามีน ญะฮานเบกลู
 
12.00 – 13.00 Lunch break / พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
 
ช่วงภาษาไทย / Thai Session
 
13.00 – 15.00 เวทีแลกเปลี่ยนหัวข้อ / Panel Discussion
“ความขัดแย้งภาคใต้ไม่ไกลตัว...ร่วมกันเรียนรู้ ช่วยกันหาทางออก”
“The Proximity of Southern Thailand Conflict… Together, We Will Learn and Find the Solution”
วิทยากร / Panelists
1. ศ. ดร. ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (ศูนย์ข้อมูลสันติศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
Professor Dr. Chaiwat Satha-Anand (Peace Information Centre, Thammasat University)
2. รศ. ดร. ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Associate Professor Dr. Chantana Banpasirichote Wungaeo
(Faculty of Political Science, Chulalongkorn University)
3. นายรอมฎอน ปันจอร์ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้)
Mr. Romadon Panjor (Deep South Watch)
4. นายอุสมาน วาจิ (กลุ่มอุมมะตี)
Mr. Usman Waji (The Ummatee Group)
ผู้ดาเนินรายการ : ผศ. สุรัตน์ โหราชัยกุล (ผู้อำนวยการศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
Moderator: Assistant Professor Surat Horachaikul (Director, Indian Studies Center of Chulalongkorn University)

15.00 – 15.20 อาหารว่างออร์แกนิคสไตล์อินเดีย / Indian organic break
 
15.20 – 15.50 ถามตอบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น / Q&A and exchanges of ideas
 
15.50 – 16.00 กล่าวปิดงานโดย คุณวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด (กรรมการผู้จัดการบริษัทสวนเงินมีมา จำกัด)
Closing Remarks by Khun Wallapa van Willenswaard
(Managing Director, Suan Nguen Mee Ma Co., Ltd.)

____________________________________________________________________________
Simultaneous translation from English to Thai and from Thai to English is available.
มีล่ามแปลพร้อม ภาษาอังกฤษ-ไทย และ ไทย-อังกฤษ

This memorial lecture and the following panel are open to the general public and admission is free of charge.
กิจกรรมนี้เปิดให้สาธารณชนเข้าร่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

For more information, visit / ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.suan-spirit.com, www.facebook.com/suan2001

For seat reservation and other details, contact Ms. Woranut or Mr. Kittikhun at 0 2622 2495-6, 0 2622 0955.
สารองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณวรนุช หรือ คุณกิตติคุณ 0 2622 2495-6, 0 2622 0955

                   ิดระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ท่านสามารถไปลงทะเบียนหน้างานได้

 photo regisbutton_1_zps6g2sdgil.png

 photo Map-CU_zpskchz69sj.jpg


 
 • พบกับโปรโมชั่นหนังสือราคาพิเศษ 50/100 บาท ในงานมหกรรมหนังสือฯ ครั้งที่ 22 วันที่ 18-29 ต.ค.60 นี้
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' (Mindful Markets) ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ก.ย.60 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ขอเชิญเข้าร่วมปาฐกถาและเสวนาในหัวข้อ "ตื่นอย่างไรให้เท่าทันโลกยุคดิจิตอล" วันเสาร์ที่ 2 ก.ย. นี้ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
 • คืนสู่เหย้าชาวสวนเงินมีมา "เหลียวหลัง แลหน้า 16 ปี สวนเงินมีมา" 19 พ.ค.60
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 3 วันที่ 30 สค.- 1 ก.ย.59 ณ มศว ประสานมิตร
 • สวนเสวนา "เข้าใจหนัง เข้าใจชีวิต: มองชีวิตผ่าน 3 มหากาพย์ภาพยนตร์"
 • สวนเสวนา ครั้งที่ 5/2559 "ทำไมพุทธศาสนาและโลกสมัยใหม่จำเป็นต้องก้าวไปด้วยกัน" วันอังคารที่ 24 พค 59 ร้านสวนเงินมีมา
 • เชิญชวนทำบุญชุดหนังสือปลูกปัญญา รวมหนังสือ 45 ปก จากสำนักพิมพ์สวนเงินมีมาเพื่อบริจาคแก่ห้องสมุดทั่วประเทศ
 • การบรรยายและการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมพลังผู้บริโภค จากสหกรณ์ผู้บริโภคไซคัทสึถึงชมรมผู้บริโภคสีเขียว
 • งานเปิดตัวหนังสือ “ผู้นำแห่งภูฐาน” และร่วมตั้งวงแลกเปลี่ยนความประทับใจ “แรงบันดาลใจจากภูฐาน”
 • ​The ASEAN Economic Community and a Regionalism of the Commons: Alternative to Natural Resource Management
 • งานเสวนาและบรรยาย บวชต้นไม้: การอนุรักษ์ป่าและสิ่งแวดล้อมตามวิถีพุทธ 23 ม.ค.59
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4
 • เวทีประชุมแลกเปลี่ยน 'ตลาดที่มีจิตสำนึก' ครั้งที่ 2 วันที่ 31 สค.- 2 ก.ย.58 ณ มศว ประสานมิตร
 • ขอเชิญร่วมงาน "ป๋วยทอล์ก#2: โจทย์ใหม่? ทัศนะว่าด้วยการศึกษา"
 • ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ครั้งที่ 3
 • ข่าวกิจกรรม: หลากลิ้น ชิมรส: เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม วันเสาร์ที่ 15 พ.ย.นี้ ณ The 66 Cottage สุขุมวิท 66
 • ข่าวสำนักพิมพ์สวนเงินมีมา: งานมหกรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่ 19
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: คุยกับวิจักขณ์ พานิช ในหัวข้อ "พลังแห่งโพธิจิตในงานของ เพม่า โชดรัน: การแปรเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้า"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เดิน นั่ง ปั่น 5 ร้านหนังสือ (เล็ก) กลางเมือง (ใหญ่)
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถาและแลกเปลี่ยนเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก "อุทยานแห่งผืนดืน จากการล่าลัตว์และเก็บของป่า สู่ทุนนิยมโลกาภิวัตน์และโลกหลังจากนี้"
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: เชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ผู้ประกอบการสังคม (SE Week) ที่ร้านสวนเงินมีมา 9 มี.ค.57
 • ข่าวสำนักพิมพ์: 12 ปี สวนเงินมีมา 25 ปี เอพินา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ปาฐกถามหาตมะคานธีอนุสรณ์ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนครั้งที่ 2
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE สัมภาษณ์เชิงลึก Matteo Pistono ผู้เขียนหนังสือ 'ใต้ร่มแห่งพุทธะ'
 • ข่าวสำนักพิมพ์: นิตยสาร IMAGE แนะนำหนังสือ 'สมาธิง่ายๆ ในชีวิตประจำวัน'
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา 'จิตวิญญาณใหม่เพื่อสังคม' (ปิดรับสมัครแล้ว)
 • ข่าวสวนเงินมีมา: สวนเงินมีมา ธุรกิจเพื่อสังคม ในรายการคนหัวรั้น ThaiPBS
 • ข่าวร้านสวนเงินมีมา: ร้านสวนเงินมีมาในนิตยสาร Serenade
 • ข่าวร้านและสำนักพิมพ์: กิจกรรมสัปดาห์ร้านหนังสืออิสระแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ร้านสวนเงินมีมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'สู่วัยชราอย่างมีศิลปะ' ในรายการพื้นที่ชีวิต Thai PBS
 • ข่าวสำนักพิมพ์: หนังสือ 'เด็กน้อยโตเข้าหาแสง' ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้ารอบสุดท้าย ในการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2556
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเปิดเล่มเปิดเรื่อง "จาก อลหม่านการกิน สู่ ง่ายๆ สไตล์คนเมือง"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ห้ามพลาด!! พบหนังสือใหม่ถอดด้ามในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 41
 • ข่าวสำนักพิมพ์: เวทีเสวนาและเปิดตัวหนังสือ "ใต้ร่มแห่งพุทธะ"
 • ข่าวสวนเงินมีมา: ขอเชิญร่วมกิจกรรม "80 ปี ส.ศิวรักษ์ ชายชราผู้ปลูกปัญญาให้สังคมไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: พบกับ... บูธสวนเงินในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติด้วยน้า ปีนี้ สวนเงินมีมาได้ บูธ O45 โซน C1
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "ผ่าทางตันคอรัปชั่นไทย"
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถาหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานของศาสตร์ความรู้ โดย ดร.อาเธอร์ ซายอง วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศปาฐกถา ผืนดินไม่ใช่น้ำมัน สารจากอินเดีย "ดร. วันทนา ศิวะ" นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและผู้ก่อตั้งนวธัญญา
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศเวทีเสวนาจาก ความงาม ความเงียบ ความเรียบง่าย สู่ วัยชราอย่างมีศิลปะ
 • ข่าวสำนักพิมพ์: ภาพบรรยากาศกิจกรรม เด็กน้อยโตเข้าหาแสง: จากก้าวที่พลาดสู่โอกาสที่จะก้าวหาแสง


 • ข่าวสารสวนเงินมีมา

  New Spirit
  School for wellbeing
  Green Fair
  Thai Green Market
  Share

  Suan Spirit Facebook